1. Карта археолошких налазишта винчанске културе у сливу реке колубаре (аутор Р. Арсић )


2. Карта археолошких налазишта гвозденог доба у северозападној Србији (аутор Р. Арсић )


3. Карте римске војне инфраструктуре у северозападној Србији


4. Карта античких археолошких налазишта у северозападној Србији