Министарство културе објавило резултате конкурса

понедељак, 15. април 2013.

У области заштите, очувања и презентације непокретног културног наслеђа, из буџета Републике Србије, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања број 451-04-3/2012-02 од 25. септембра 2012. године, а који је био отворен од 01. до 31. октобра 2012. године, за суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2013. години, финансираће се, односно суфинансираће се следећи пројекти Завода за заштиту споменика културе "Ваљево":

1. Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Пројекат археолошког истраживања и конзервације локалитета Јеринин град, Бранговић
400.000

2. Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Израда предлога одлуке за утврђивање праисторијске градине Вито за археолошко налазиште
150.000

3. Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Израда техничке документације за објекте у старој чаршији “Тешњар“ у Ваљеву
800.000

4. Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на комплексу зграда у Баставу
979.000

5. Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Пројекат санације и конзервације старог моста на Љубовији
225.000

6. Завод за заштиту споменика културе Ваљево и Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Српски споменици у Истанбулу, Турска
600.000

7. Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Главни пројекат санације и реконструкције старог конака у манастиру Боговађа
3.700.000

8. Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Главни пројекат санације цркве св.Петра и Павла у Добрићу Поцерском
3.400.000

9. Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Пројекат конзерваторских радова на комплексу зграда у Бебића Луци
2.060.000