Фортификације

Valjevo

Кула Ненадовића

Статус: Културно добро од великог значаја
Локација: Кличевац – Ул. Јакова Ненадовића


Кула Ненадовића

Статус: Културно добро од великог значаја
Локација: Кличевац – Ул. Јакова Ненадовића
Време настанка: 1813.г обнова из 1836. године
Намена: Служила је за војне потребе у почетку као централни магацин за чување барута и оружја за потребе устаничке војске. Последњих пола века без намене.
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић


foto foto foto foto foto foto

1992.г.
Санација темеља и свода 1992.г. Извођач: “Јабланица” Ваљево по решењу проф. Милорада Димитријевића
Надзор: арх. Тихомир Дражић,
Инвеститор: Министарство културе РС,

1994.г
Препокривање крова. Извођач: “Јабланица” Ваљево

2005/7. година Конструктивна санација зидова, зидање спољнег степеништа,обнова дрвених међуспратних конструкција са унутрашњим степенистем, малтерисање унутрашњих зидова, столарски радови и извођење унутрашњих инсталација. Израда тротоара

Инвеститор Министарство културе РС, општина Ваљево и Дирекција за обнову колубарског округа погођеног земљотресом

Извођач: ”Спринг” Лозница

Надзор: арх. Тихомир Дражић, инг. Зоран Цекић

2008/9. година
Реконструкција крова куле. Нови кров обновљен према Каницовом цртежу архивској градји и старим фотографијама.

Инвеститор Министарство културе РС

Извођач :”Изградитељ” Богатић

Пројекат и надзор: арх. Тихомир Дражић ,и инг. Зоран Цекић

Прилози: фотографије јпг, планови карте најмање 2

2008/10
Изводјење новог објекта типа визиторског центра који ће бити у функцији презентације куле у коме ће се обављати све активности везане за посетиоце и туристичку понуду.

Инвеститор Министарство културе РС

Извођачи:”Изградитељ” Богатић и “Тетра” Ваљево

Пројекат и надзор: арх. Тихомир Дражић и инг. Зоран Цекић


foto foto foto foto foto foto
foto
foto foto foto foto foto

Valjevo

Шабачка тврђава

Статус: Културно добро од великог значаја
Локација: ШАБАЦ Десна обала Саве


Шабачка тврђава

Статус: Културно добро од великог значаја
Локација: ШАБАЦ Десна обала Саве
Време настанка: период од 15 са реконсртукцијама до почетака 19 века.
Намена: Служила је за војне потребе. Последњих пола века без намене. Руководилац пројекта реконструкције: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Консултанти: Др. Марко Поповић, проф. арх. Милорад Димитријевић, мр. арх. Гордана Симић, археолог Радивоје Арсић
Инвеститор: Министарство Културе РС, Град Шабац


foto foto foto foto foto foto

Пројекат истраживачких и рестаураторских радова са предлогом ревитализације: мр. арх. Гордана Симић, арх. Светлана Вукадиновић.

Архитектонско грађевински пројекат реконструкције северног зида тврђаве: арх. Евица Димитријевић Рајшић и арх. Тихомир Дражић.

Надзор: арх. Светлана Вукадиновић ,арх. Тихомир Дражић, инг . Зоран Цекић

Извођачи: Занатска задруга “Југославија” Београд до 2006.г. и “Изградитељ” Богатић

Преглед радова по сезонама

2004. године изведена систематска археолошка истраживања. Руководилац Радивоје Арсић година Кратак опис изведених радова, метода, инвеститор и извођач, учесници, стручни надзор, консултант, статика и слично

2005/07.г.

Радови започети 2005. године обновом и реконструкцијом порушене североисточне куле, а настављени, санцијом свода казамата, обновом парапетног зида и шетне стазе на источном зиду тврђаве и рестаурацијом спољнег источног зида тврђаве.

2009/10. г.

У сезони 2009 и 2010. Године наастављени су радови на конструктивној санацији сводова и започети радови на реконструкцији северног зида тврђаве према Сави. Северни зид од опеке према реци сачуван је у фрагментима, а у делу према западној кули је порушен и у једној од фаза обновљен каменим материјалом али је и тај део зид сачуван у мањим фрагментима.

Због мале носивости тла претходно су побијени арм. бетонски шипови преко којих је постављена темељна греда за нови зид. Нови зид ће се реконструисати делимично тако да се не затвори у потпуности поглед према реци у циљу обезбеђења ширих могућности ревитализације тврђаве по окончању конструктивно статичке санације и реконструкције овог утврђења.


foto foto foto foto foto foto
foto
foto foto foto foto foto
foto
foto foto foto