ПКИ Целине

Bahus

СТАМБЕНО –ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У УЛ.БИРЧАНИНОВА БР.10 У ВАЉЕВУ

Статус: Културно добро у оквиру старе чаршије Тешњар
Локација: Бирчанинова бр.10, Ваљево


СТАМБЕНО –ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У УЛ.БИРЧАНИНОВА БР.10 У ВАЉЕВУ

Назив локалитета: СТАМБЕНО –ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У УЛ.БИРЧАНИНОВА БР.10 У ВАЉЕВУ
Место: Бирчанинова бр.10, Ваљево
Општина: Ваљево
Време настанка: Прва половина XIX века
Намена: Стамбено-пословни објекат
Пројекат израдио: Завод за заштиту споменика културе Ваљево, одговорни пројектант- дипл.инг.арх. Весна Алексић
Стручни надзор: дипл.инг.грађ. Велисав Петровић
Конзерваторски надзор: дипл.инг.арх.Весна Алексић
Радове финансира: Дирекција за развој колубарског округа погођеног земљотресом
Време извођења радова: Почетак радова 2010 година


foto foto foto foto foto foto

Изведени радови:

I фаза радова-груби грађевински радови. Након детаљног прегледа конструкције објекта а на основу пројектне документације приступљено је комплетној реконструкција зидова , међуспртне и кровне конструкције поштујући аутентичан начин градње.Кровна конструкција је покривена бибер црепом. II фаза-планирани су занатски радови


foto foto