Градска архитектура

ЗГРАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА, Ваљево

Статус: споменик културе
Локација: Ваљево


ЗГРАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА, Ваљево

Назив локалитета: ЗГРАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА, Ваљево
Место: Ваљево
Општина: Ваљево
Време настанка: 1869. година
Намена: : грађена за потребе школе, данас прилагођена потребама Музеја

За потребе нове поставке започети су 1993. године радови на адаптацији зграде који су се односили на малтерисање зидова и плафона и постављање електро- инсталација. Почетком 1994. године уграђена су нова улазна метална врата, постављен дашчани под и изведене нове инсталације и прикључци за тоалет. Завод је организовао извођење грађевинско-занатских радова које је извело предузеће “Кеј” из Ваљева. Музеј је у сопственој организацији извео радове који су се односили на сталну поставку. Тада није било разумевања да се изведу нужни конзерваторски радови и поново врати у функцију подрумска просторија у којој су тамновали кнежеви Илија Бирчанин и Алекса Ненадовић непосредно пред погубљење1804. г. Пре свега због жеље да се врати стара поставка везана за кнежеве и дотрајалости дрвене међуспратне конструкције изнад подрума, предузете су 2003. г. активности око уређења подрума. Септембра месеца склопљен је уговор о извођењу радова са ГП “Јабланица” из Ваљева, по пројекту завода који је урадила арх. Весна Алексић. Радови су започети препокривањем крова старом ћерамидом и настављени демонтирањем помоћних дрвених и зиданих стубова којима су подупиране тавањаче. У току радова појавили су се озбиљни конструктивно - статички проблеми јер су се делови подрумских камених зидова који су зидани без везива почели обрушавати, а дрвене тавањаче и шашовци ломити због црвоточине и трулежи. Како све ово није претпостављено и решено пројектом наметнути проблеми морали су се решавати на лицу места. И поред наведених тешкоћа, кратког рока, оштре зиме и прекорачења буxета, радови су завршени пред само свечано отварање поставке. Надзор је водио Тихомир Дражић, архитекта завода, а статику је урадила Снежана Стојић, дипл. инг., која је укључена у део надзора за конструктивно- статичка решења. Радови су финансирани средствима Министарства културе, а делом и општине Ваљево за радове на музејској поставци (расвета). Даљу бригу око извођења поставке преузео је Музеј.ISTORIJSKI ARHIV, Valjevo

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, Ваљево

Статус: споменик културе (1985)
Локација: Улица Поп Лукина 26., Ваљево


ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, Ваљево

Назив локалитета: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, Ваљево
Место: Улица Поп Лукина 26, Ваљево
Општина: Ваљево
Време настанка: 1907. година
Намена: : Првобитна намена била је хируршки павиљон окружне болнице у Ваљеву, за време Првог светског рата војна болница а данашња намена је архивска установа.

Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Милка Крстивојевић


foto

Радови 1997. године
На згради депоа и управној згради, 1997. године, изведени су радови на препокривању и замени старог новим бибер - црепом и изведени лимарски радови. Две године касније зграда старе болнице је оштећена у нападу Нато снага, па су 1999. г. организовани радови на санацији и конзервацији, који су финансирани из општинског буџета.

Радови 2008. године
Конзерваторски радови отпочели су 29.05.2008. на основу пројекта конзерваторских радова, сагласности на пројектну документацију од стране Републичког завода за заштиту споменика културе а након потписивања уговора о грађењу са Г.П.“КЕЈ“ Ваљево. На објекту су изведени радови на враћању првобитног изгледа објекта, отварање раније зазиданих прозорских отвора и врата на јужној фасади. Радови на санацији оштећења у зидовима услед дејства земљотреса. Низ радова на поправци оштећења у зидовима, соклу, столарији и ентеријеру објекта. Израда степенишних конструкција на улазним вратима на јужној фасади и обнова терацо облоге на постојећим степеницама на северној страни објекта. Репарација постојећих врата и прозора, израда нових по угледу на постојеће позиције и уграња на месту где су формирани поново отвори. Демонтажа прскане фасаде, глетовање целе фасаде и извођење нове боје а према слоју и тону који је откривен у току радова на обнови изгледа Старе болнице. Радови на замени дотрајалих лимарских опшивки и поправци хоризонталног венца. Изведени су радови на поправци постојеће унутрашње столарије и бојење исте. Поправка и бојење двоја улазних врата на северној страни. Извршени су радови на електро инсталацији у архиву, замена постојећих сијалица, новим, штедљивим, дотрајали каблови су замењени новим силиконским, замењени су дотрајали прекидачи и утичнице. У разводним ормарима је извршена замена осигурача и заштита постављањем плоча према условима против пожарне заштите. Радови су окончани 1.11.2008. године.

OKRUŽNI SUD, Valjevo

ОКРУЖНИ СУД, Ваљево

Статус: споменик културе
Локација: Ваљево, Карађорђева 48


ОКРУЖНИ СУД, Ваљево

Назив локалитета: ОКРУЖНИ СУД, Ваљево
Место: Ваљево, Карађорђева 48
Општина: Ваљево
Време настанка: 1906. година
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Весна Алексић


foto

Почетак конзерваторских радова: 2006. година
Планирани радови: санација објеката од влаге и адаптација постојећег простора.
Пројекат урадило и радове извело предузеће “Кеј”

ARHIV-ŠABAC

АРХИВ-ШАБАЦ

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Шабац, угао улица Војводе Мишића и Попа Карана


АРХИВ-ШАБАЦ

Назив локалитета: АРХИВ-ШАБАЦ
Место: Шабац, угао улица Војводе Мишића и Попа Карана
Општина: Шабац
Време настанка: 1865.година
Намена: Чување и депоновање архивске грађе
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије и Општина Шабац


foto foto foto foto foto foto

Крајем 2008. године завршени су конзерваторски и други радови на згради старе шабачке болнице која је пренета на коришћење Историјском архиву из Шапца. Архивска установа је и раније била смештена у ову зграду, а након завршетка радова одржана је пригодна свечаност 15. новембра којој је присуствовао министар културе. Велики тавански простор је адаптиран за административне потребе, а приземље у потпуности намењено чувању и депоновању архивске грађе, после исељења апотекарске установе из дела зграде. Са нових 635м2 корисног адаптираног таванског простора, знатно су побољшани услови за рад ове архивске установе.


foto foto foto