Цркве и манастири

valjevo

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Ваљево

Статус: споменик културе
Локација: Угао улица Др Пантића и Војводе Мишића, Ваљево


ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Ваљево

Назив локалитета: ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Ваљево
Место: Угао улица Др Пантића и Војводе Мишића, Ваљево
Општина: Ваљево
Време настанка: Грађена је у периоду од 1836. год. до 1864. год.
Намена: сакрални објекат
Пројекте израдио: Г.П.“КЕЈ“, предузеће ''ДУМА'' и Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“.
Стручни надзор: дипл. инг. арх.Весна Алексић, дипл .инг грађ. Зоран Ћекић, и дипл.инг. ел. Драгољуб Петровић
Радове финансира: Град Ваљево, Министарство вера и други донатори.
Време извођења радова: Радови су изведени у периоду од 2008- 2010. године


foto foto

Изведени радови: Глобална стабилност објекта повећана је израдом армирано-бетонског серклажа по ободу храма, где су се јавила оштећења и постављањем нових затега на местима недостајућих. Општа стабилност повећана је санацијом локалних елемената конструкције која је подразумевала радове на: презиђивању појединих оштећених делова зидова, санацији свода у бочним апсидама постављањем армирано- бетонске греде- лука, пукотине су затворене малтерима високе носивости, ојачане су везе елемената секундарне дрвене конструкције и ојачани су елементи примарне кровне кнструкције. Након замене оштећених ремената свода, ојачања секундарне дрвене конструкције, подасчана је и термоизолована тавнска конструкција и постављена трска са фолијом. Свод је малтерисан преко трске. Зидови храма након санације и постављању инсталације, расвете, разгласа, видео надзора, провале, малтерисани су продужним малетром. Под храма након демонтаже постојеће подне конструкције изведен је на аутентичној висинској коти са неопходним изолацијама, инсталацијом подног грејања и завршном обрадом од камених плоча у две боје. Извршена је рестаурација и конзервација иконостасне преграде и стасидија. Израђена је нова столарија у свему по угледу на аутентичну оштећену. Оштећена фасадна пластика као и пукотине саниране су по конзерваторско-рестаураторском принципу.svileuva

ЦРКВА СВ. АРХИЂАКОНА, Свилеува

Статус: споменик културе
Локација: Свилеува, општина Коцељева


ЦРКВА СВ. АРХИЂАКОНА, Свилеува

Назив локалитета: ЦРКВА СВ. АРХИЂАКОНА, Свилеува
Место: Свилеува
Општина: Коцељева
Време настанка: 1829. година
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: надзор-дипл.инг.арх. Милка Крстивојевић
Радове финансира: Општина Коцељева и Министарство културе.


foto

Извођач радова: Г.Р. “Тетра” - Андрије Ракића из Ваљева

Црква је препокривена 2002. године новим бакарним лимом, када је демонтиран стари поцинковани лим и изведена делимична санација кровне конструкције, урађен дренажни канал и премалтерисане доње зоне спољних зидова.CRKVA U STEPANJU

ЦРКВА У СТЕПАЊУ

Статус: споменик културе
Локација: Степање, општина Лајковац


ЦРКВА У СТЕПАЊУ

Назив локалитета: ЦРКВА У СТЕПАЊУ
Место: Степање
Општина: Лајковац
Време настанка: најстарији писани помен о цркви је из 1722. године
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: зграда парохијског дома која је изведена донаторским прилозима у организацији Црквеног обора


foto foto

У сарадњи са Народним музејом из Београда рестаурирано је 1997. г. пет икона из ове цркве. Црква је исте године препокривена новим бибер- црепом. По идејном решењу Тихомира Дражића, дипл. инг. арх. дограђена је 1998.г.

selanac

ЦРКВА БРВНАРА, Селенац

Статус: споменик културе
Локација: Селенац, општина Љубовија


ЦРКВА БРВНАРА, Селенац

Назив локалитета: ЦРКВА БРВНАРА, Селенац
Место: Селенац
Општина: Љубовија
Време настанка: прва половина XИX века
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије


foto foto foto foto foto foto

Конзерваторски радови који се односе на архитектуру храма започети су у децембру 2007. године, а завршени 13. марта 2008. године.

Радови који су изведени обухватају следеће позиције:

Чишћење, заштита антикорозивним средством и завршно бојење дела лименог заштитног покривача храма. Обијање оштећених површина малтера на спољним и унутрашњим деловима зида и трема. Санација лучне конструкције на улазу у трем. Малтерисање и комплетно кречење спољних зидова и плафона трема. Демонтажа целокупне дестабилизоване и улегнуте подне конструкције од оштешћених опека у храму и на трему. Ископ земље за нову подну конструкцију. Извођење бетонске подлоге са хидро и термо изолацијом са армираном цементном кошуљицом и завршним танким опекарским плочама које су постављене у слоју песка. Један део пода испред иконостаса задржан је у аутентичном материјалу. Обојени су прозори и обновљен трон. На северној страни цркве скинут је и изнивелисан засути део терена, а непосредно уз тротоар изведен је канал са металном решетком за прихватање воде са крова и нови тротоар од камених плоча. Вода је спроведена кроз земљу цевима до северозападне падине. Урађена је стаза између трема и црквеног дома.

Радове су извели браћа Кузмановић из Салаша Црнобарског. Пријем радова је комисијски извршен 13. марта 2008. године.

foto foto foto

MANASTIR PUSTINJA

МАНАСТИР ПУСТИЊА

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Вујиновача, општина Ваљево


МАНАСТИР ПУСТИЊА

Назив локалитета: МАНАСТИР ПУСТИЊА
Место: Вујиновача
Општина: Ваљево
Време настанка: око 1600. године
Намена: сакрални објекат

foto foto foto foto foto foto

После 1973.године, када су изведени обимни конзерваторски радови на храму (Завод из Крагујевца), дрвени кровни покривач од шиндре је већ почетком деведесетих година дотрајао, па је претила опсност да дође до оштећења фресака. У циљу заштите постављени су олуци на цркви, а 1991.године изведен је дренажни канал. Овим радовима руководила је арх. Мирјана Петронијевић, конзерватор Завода. Завод је 1995.године припремио потребну количину нове храстове шиндре, па су 1996.године организовани радови на комплетном препокривању крова цркве. Извођење радова поверено је занатској радњи Милутина Игњатовића из Лознице, за износ од 13.650,00 динара. Следеће,1997.године настављени су радови на препокривању крова звоника и крова припрате цркве. Звоник је препокривен шиндром, а припрата новим бибер црепом (предузеће „Кеј“ из Ваљева). Спољни зидови звоника и припрате су премалтерисани и окрећени 1998.године (Г.П.,,Јабланица“ из Ваљева). Ове радове је финансирало Министарство културе. Исте године постављена је и главна улазна капија (Т.Дражић,дипл.инг.арх.).Завод је 1986.године урадио реплику северних врата на припрати и извео конзерваторско- рестаураторске радове на крсту са медаљонима и аждајама (1989), а 2002.године изведено је чишћење и конзервација живописа на западном зиду цркве (у припрати). Радове је финансирало Министарство културе, а извео их је Миодраг Марковић, сликар-конзерватор завода.

pricevic

ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Причевић

Статус: споменик културе
Локација: Причевић, општина Ваљево


ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Причевић

Назив локалитета: ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Причевић
Место: Причевић
Општина: Ваљево
Време настанка: подигнута на месту старије црква брвнаре 30. година 19. века
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић

foto foto foto foto foto

Радове извело предузеће „Изградња“ из Ваљева.

Препокривање крова новим бибер- црепом, лимарски радови и дренажни канал са тротоаром око храма изведени су под надзором Завода 1996. г.

novaci

ЦРКВА РОЂЕЊА СВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Новаци

Статус: споменик културе (1997)
Локација: село Новаци, општина Уб


ЦРКВА РОЂЕЊА СВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Новаци

Назив локалитета: ЦРКВА РОЂЕЊА СВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Новаци
Место: село Новаци
Општина: Уб
Време настанка: 1857.г
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Весна Алексић

foto foto

Радове извела занатска задруга “Слога”

Почетак извођења радова: јун 2006. године. Планирани радови: статичка санација објекта, израда нове кровне конструкције цркве и покривање бакарним лимом

mionica

ЦРКВА У МИОНИЦИ

Статус: споменик културе (1962.г)
Локација: Мионица


ЦРКВА У МИОНИЦИ

Назив локалитета: ЦРКВА У МИОНИЦИ
Место: Мионица
Општина: Мионица
Време настанка: 1856.година
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: Санација је изведена по решењима дипл. инг. грађ. Душана Прола и Миломира Станишића („Рад завод за пројектовање“). Надзор- дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: Инвенститор Дирекција за обнову и развој колубарског округа погођеног земљотресом уступила је радове Г.П.“Рад“ из Београда


foto

Црква је оштећена 1998. године, када је овај крај погођен јаким земљотресом. У зидове звоника је уграђен систем вертикалних и хоризонталних армирано- бетонских серклажа. Постављене су нове затеге у попречна ребра сводова наоса, а по ободу спољних зидова ушлицан и уграђен армирано- бетонски прстен. Обијен је сав малтер у ентеријеру и на спољним зидовима, а црква је поново премалтерисана и премазана фасадном бојом. Радови су започети 1999.г.и завршени 2000.г.

markova_crkva

ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА, Маркова црква

Статус: споменик културе
Локација: село Маркова црква, општина Лајковац


ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА, Маркова црква

Назив локалитета: ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА, Маркова црква
Место: село Маркова црква
Општина: Лајковац
Време настанка: прва половина 15. века
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Весна Алексић
Планирани радови: Рушење постојећих помоћних објеката, изградња нових као и партерно уређење порте.


foto foto foto

Почетак конзерваторских радова: август 2006. године

Пројекат урадило и радове извело предузеће “Колубара пројект”

Оштећења настала дејством земљотреса из 1998. г. санирана су јануара месеца 2006.г. уградњом челичних затега од арматурног гвожђа у зидну масу и у нивоу дрвених затега испод попречних лукова који носе тамбур, по пројекту санације који је урадио З. Цекић, дипл. инг. грађ. из Београда. Саниране су и секундарне пукотине на зидовима, који су потом обојени.

krivaja

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У КРИВАЈИ

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Криваја, општина Шабац


ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У КРИВАЈИ

Назив локалитета: ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У КРИВАЈИ
Место: Криваја
Општина: Шабац
Време настанка: Не зна се тачно време настанка, помиње се први пут почетком XВИ века
Намена: сакрални објекат
Пројекат израдио: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, одговорни пројектант- дипл.инг.арх.Весна Алексић
Стручни надзор: дипл.инг.грађ. Матић Томица
Конзерваторски надзор: дипл.инг.арх.Весна Алексић
Време извођења радова: почетак радова- октобар 2008. године
Радове финансира: Град Шабац, црквена општина и други донатори


foto

Изведени радови: И фаза- радови у току: глобална стабилност објекта повећана је ојачањем постојећих темеља као и постављањем нових затега на местима недостајућих. Општа стабилност повећана је санацијом локалних елемената конструкције која је подразумевала радове на презиђивању појединих оштећених делова као и затварање пукотина малтерима високе носивости. Зидови храма након санације малтерисани су продужним малтером. Под храма након демонтаже постојеће подне конструкције изведен је на аутентичној висинској коти са неопходним изолацијама и завршном обрадом од камених плоча. Око храма изведени су бетонски тротоари. У току су радови на обијању малтера са фасадних зидова. ИИ фаза- планирани радови на реконструкцији кровне конструкције иприпрате храма.

jovanja

ЦРКВА РОЂЕЊА СВ. ЈОВАНА, Јовања

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: десна страна реке Јабланице, неколико километара од Ваљева


ЦРКВА РОЂЕЊА СВ. ЈОВАНА, Јовања

Назив локалитета: ЦРКВА РОЂЕЊА СВ. ЈОВАНА, Јовања
Место: десна страна реке Јабланице, неколико километара од Ваљева
Општина: Ваљево
Време настанка: : друга половина 16. века
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: Ирена Ковач, дипл. инг. арх. и Драган Стаменић, историчар уметности.
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије


foto

Завод је 2001. године уговорио радове са предузећем “Кеј” из Ваљева да изведе радове на препокривању крова на припрати цркве, када је уместо дотрајале шиндре постављен нов бибер цреп. Том приликом је изведен и дренажни канал и сабирни канал за прихват кишнице са крова. Исте године изведена је конзервација фрагмената живописа у куполи цркве (Миодраг Марковић сликар- конзерватор Завода).

dublje

ЦРКВА СПОМЕН- КОСТУРНИЦА И КОМПЛЕКС СПОМЕНИКА РАНИЈИХ РАТОВА, Дубље

Статус: споменик културе
Локација: Дубље, општина Богатић


ЦРКВА СПОМЕН- КОСТУРНИЦА И КОМПЛЕКС СПОМЕНИКА РАНИЈИХ РАТОВА, Дубље

Назив локалитета: ЦРКВА СПОМЕН- КОСТУРНИЦА И КОМПЛЕКС СПОМЕНИКА РАНИЈИХ РАТОВА, Дубље
Место: Дубље
Општина: Богатић
Време настанка: : 1936. година
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: надзор-Драган Стаменић, историчар уметности.
Радове финансира: Радове је финансирала Црквена општина

foto

Радови на препокривању крова цркве и адаптацији предпростора крипте за потребе мање поставке изведени су 1998. г. под надзором Завода. У 2003. г. изведени су радови на санацији и обнови фасаде, а 2005. г. радови у ентеријеру храма који се односе на санацију делова зидова са оштећеним површинама малтера и бојење истих, као и делимична замена оштећене подне облоге.

CRKVA U DOKMIRU

ЦРКВА У ДОКМИРУ

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Докмир, општина Уб


ЦРКВА У ДОКМИРУ

Назив локалитета: ЦРКВА У ДОКМИРУ
Место: Докмир
Општина: Уб
Време настанка: : Настанак цркве везан је за 15. век али је обнављана у неколико наврата
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић, руководилац археолошких истраживања: археолог Радивоје Арсић
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије и Министарство за рад и социјална питања.

 


foto foto foto foto foto foto

2009.г.

Изведени радови на скидањи земљаног насипа око цркве и санирани темељи извођењем армирано беронског прстена који се спреже са постојећим делимично деградираним темељима од каменог материјала. Истовремено су конструктивно повезани делови старе цркве и новије припрате у циљу осигурања континуитета темељне конструкције. Радове су пратила археолошка ископавања која су се изводила истовремено.

2010.г.

Президани дестабилизовани и дерутни делови каменог зида на северном и источном делу цркве. Демонтирана је једана потпорна конструкција из претходне интервенције која је обезбеђивала обрушавање дела северног зида. Зидови су малтерисани новим малтером и окречени. Око цркве су постављени нови тротоари од камена.

Инвеститор: Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом Ваљево

Пројектант санације: “Дума” Београд инг. Зоран Цекић

Извођач : Занатска задруга ”Слога-Уб” Уб


foto foto foto

cokesina

ЦРКВА МАНАСТИРА ЧОКЕШИНА

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Чокешина, општина Лозница


ЦРКВА МАНАСТИРА ЧОКЕШИНА

Назив локалитета: ЦРКВА МАНАСТИРА ЧОКЕШИНА
Место: Чокешина
Општина: Лозница
Време настанка: : 16.век
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: Конзерваторски радови на конаку изведени су по конзерваторском елаборату Милке Крстивојевић, дипл. инг. арх. која је и водила надзор, а на цркви по конзерваторском елаборату Весне Алексић, дипл. инг. арх. Конзерваторско- рестаураторске радове на иконостасу извео је Миодраг Марковић, конзерватор Зaвода
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије и Министарство за рад и социјална питања.


foto foto foto

Завод је успео да обезбеди део средстава 2003. године и за конзерваторско- рестаураторске радове на споменику браћи Недићима, конаку, а 2005.г. за радове на цркви и конзервацији животописа.

Конзерваторско- рестаураторске радове на споменику извело је предузеће „Хеми еко“ из Београда.

Изведени радови: Замењен је стари лимени покривач новим од бакарног лима, замењена потконструкција, обијен малтер са спољних зидова и поново премалтерисан и обојен фасадном бојом. Овом приликом конзервирана су и сва четири крста на крову цркве и звоника и урађена четири прозора на звонику. На згради конака у организацији самог манастира извршена је нелегална замена постојеће столарије, столаријом од ПВЦ материјала.

celije_crkva

СПОМЕН ЦРКВА СВ. ЂОРЂА, Ћелије

Статус: споменик културе (1990.г)
Локација: 3км југоисточно од Лајковца, село Ћелије, општина Лајковац


СПОМЕН ЦРКВА СВ. ЂОРЂА, Ћелије

Назив локалитета: СПОМЕН ЦРКВА СВ. ЂОРЂА, Ћелије
Место: село Ћелије
Општина: Лајковац
Време настанка: : грађена 1923. и 1924. године
Намена: спомен- костурница бораца погинулих 16-25. новембра 1914.
Руководилац пројекта: дипл. инг. ирх. Милка Крстивојевић, археолошким истраживањима руководио је Радивоје Арсић, археолог Завода, а конзервацију остатака живописа Миодраг Марковић, конзерватор Завода
Радове финансира: Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику


foto foto foto foto foto foto

Радове изводило: предузеће „Спинг“ из Лознице, преко кога је радове извела грађевинаска радња „Тетра“, Андрије Ракића из Ваљева. Радови су изведени у периоду април– октобар 2005.године.

Опис радова: Током година у крипту је продрла вода, а зидови цркве су били изложени дејству сталне влаге. После вишегодишњих неуспелих покушаја решавања овог проблема 2005.г. стекли су се услови да се изведу свеобухватни конзерваторски радови, Завод је организовао извођење грађевинско- занатских радова, археолошка истраживања у унутрашњости цркве конзерваторске радове на сачуваним остацима живописа. Радови су обухватили: израду нове кровне конструкције са покривачем од бакарног лима, делимично малтерисање зидова, молерско фарбарске радове, и израду новог пода од мермерних плоча. Крипта у припрати цркве је санирана и изведена је хидроизолација, а испред цркве је урађена нова крипта и нови тротоари од камених плоча.


foto

SPOMEN  KAPELA U BREŽĐU

СПОМЕН КАПЕЛА У БРЕЖЂУ

Статус: Евидентирано културно добро
Локација: Брежђе, општина Мионица


СПОМЕН КАПЕЛА У БРЕЖЂУ

Назив локалитета: СПОМЕН КАПЕЛА У БРЕЖЂУ
Место: Брежђе
Општина: Мионица
Време настанка: : капела је саграђена после првог светског рата и посвећена палим ратницима у балканским ратовима и првом светском рату.
Намена: спомен капела
Извођач: “Тетра” Ваљево
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: Министарство рада и социјалне политике


foto foto foto foto foto

Изведени радови обухватили су санацију кровне конструкције, покривање новим покривачем, обијање дерутног малтера, постављање металних затега, малтерисање, постављање нових врата и дрвене ограде око капеле.

bogovadja

МАНАСТИР БОГОВАЂА

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Боговађа, општина Лајковац


МАНАСТИР БОГОВАЂА

Назив локалитета: МАНАСТИР БОГОВАЂА
Место: Боговађа
Општина: Лајковац
Време настанка: : најстарији познати податак о манастиру је из 1545. године, те године нова црква је подигнута а темељима старе. Данашања црква сазидана је 1852. године
Намена: спомен-гробље
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: Општинска дирекција из Лајковца, Министарство културе. Манастир и општина Лајковац су у међувремену преузели, организовали и финансирали и друге радове, углавном везане за уређење манастирског комплекса.


foto foto foto foto foto

Храм је оштећен у земљотресу из 1998.године. Општинска дирекција из Лајковца је преузела улогу инвеститора и ангажовала извођача. Завод је у сарадњи са проф. М. Димитријевићем дао предлог мера за санацију и урадио конзерваторски пројекат. Надзор је водио Т.Дражић, дипл. инг.арх. Радови су завршени у зиму 1998-99.године. Завод је преко Министарства културе обезбедио средства и организовао радове за рестаурацију јужних двери иконостаса (атеље Републичког завода за заштиту споменика културе).

СТАРИ КОНАК, Боговађа

У згради старог конака била је музејска поставка посвећена раду Првог правитељствујушћег совјета који је једно време заседао у њему. Од када је прешао у надлежност овог Завода, радови на старом конаку извођени су у више наврата. Први пут 1992. године, када је обновљено - изведено ново дрвено степениште на спољној страни западног зида, на месту претходног које је временом иструлило, као и друго на источном зиду које није касније поново обнављано. Да би се заштитило ново степениште од воде која пада са крова, придодата је том приликом надстрешница која раније није постојала (арх. Тихомир Дражић). У међувремену дошло је до већих оштећења, нарочито на преградним зидовима соба на спрату, где је била музејска поставка, а и ћерамида на крову се померила, па је кров прокишњавао. Узрок овим проблемима била је влага од воде која се сливала са оближњег брда, плавећи каткад и подрум конака, што се врло неповољно одражавало на дрвене конструктивне елементе, нарочито стубове и тавањаче. У сарадњи са проф. М. Димитријевићем у Заводу је урађен пројекат санације са пратећим конзерваторским радовима, али због недостатка средстава 1995. г. изведени су само нужни радови који су обухватили препокривање крова, делимично малтерисање пукотина и молерај, као и извођење риголе за прихват воде са крова. Средстава за ове радове обезбедило је Министарство културе. Три године касније, 1998. г. јак земљотрес је проузроковао још већа оштећења и зграда је наредних година стављена ван функције и изложена даљем пропадању. Најзад, стекли су се услови да се обезбеди довољно средстава за враћање зграде старог конака поново у функцију. Овог пута донета је радикалнија одлука, па је практично сав конструктивни систем од дрвета демонтиран заједно са зиданим преградним зидовима, а од постојеће конструкције задржани су само камени зидови подрума и три конструктивна ободна зида спрата. Проф. арх. М. Димитријевић је аутор новог конструктивно- статичког решења, а архитекта завода Милка Крстивојевић је урадила архитектонски део пројекта и водила надзор. На основу обављеног конкурса извођење радова је уступљено предузећу “Кеј” из Ваљева, које је 14.03.2005. отпочело радове и завршило у октобру исте године, када је конак потпуно реконструисан. Средства је обезбедило Министарство културе, Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом и општина Лајковац.

CRKVA SV. ILIJE, selo Ba

ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ, село Ба

Статус: споменик културе
Локација: село Ба, општина Љиг


ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ, село Ба

Назив локалитета: ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ, село Ба
Место: село Ба
Општина: Љиг
Време настанка: између 1402-1427
Намена: спомен-гробље
Руководилац пројекта: Пројекат је урадио архитекта Завода Тихомир Дражић у сарадњи са Евицом Димитријевић, дипл. инг. арх., која је била одговорни пројектант конструкције. Археолошка истраживања- Жељко Јеж
Радове финансира: Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом.


foto

Последице дејства земљотреса највише су се испољиле на овом храму, где је дошло до обрушавања већег дела раније несолидно реконструисане кровне конструкције. Ова прилика је искоришћена да се изведу детаљна археолошка истраживања у унутрашњости храма, у нади да се дође до нових сазнања, на основу којих би се урадио пројекат обнове овог храма. Нажалост, ова истраживања нису резултирала новим сазнањима, а до озбиљнијих истраживања архитектуре није дошло јер је део средстава и времена потрошен на археолошка истраживања, па су у овим околностима са наметнутим кратким роком започете активности око израде пројекта санације и реконструкције цркве, који је поверен Заводу. У току 1999. започети су радови на рашчишћавању обрушене конструкције и са дужим прекидом већи део грађевинско- занатских радова је завршен у зиму 2000/01. године, а у току 2002. године изведена је конзервација камених портала (вајар М. Ивковић из Сирогојна). Необично је што је инвеститор- Дирекција уступила радове новоформираном локалном предузећу, коме је ово био практично први посао, па је морало ангажовати мајстора Душана Ћулибрка из Бача за извођење радова. После изведеног конструктивног дела и грубих грађевинских радова, општинске власти нису нашле за сходно да овај споменик поново уврсте у програм Дирекције, па су радови прекинути, затим настављени и поново прекинути, што је резултирало да Црквени одбор преузме одговорност за завршетак радова по свом нахођењу.

МАНАСТИР ЋЕЛИЈЕ

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Ћелије, општина Ваљево


МАНАСТИР ЋЕЛИЈЕ

Назив локалитета: МАНАСТИР ЋЕЛИЈЕ
Место: Ћелије
Општина: Ваљево
Време настанка: позни средњи век
Намена: сакрални објекат

Завод је 26. јула 1989.г. склопио уговор са РО.”Стандард” из Ваљева о извођењу радова на препокривању крова и малтерисању куполе цркве. Представник Завода у својству надзорног органа била је Мирјана Петронијевић, дипл.инг.арх. Комисија коју је именовао Завод, извршила је 16.11.1989.г. преглед радова и констатовала је да је демонтиран стари бибер цреп са свих кровних површина које су прекривене бакарним лимом и постављени лежећи олуци, обијен малтер са спољних зидова и извршено малтерисање и кречење зидова куполе. Замењени су прозори на куполи и изведена превентивна заштита камених зидова цркве. Постављена је громобранска инсталација, козервиран крст и уграђена нова кугла за крст од бакарног лима. После рушења старог звоника Завод је урадио пројекат новог звоника (арх.Тихомир Дражић,1992.г.), а даље активности око цркве и радова на манастирским зградама и оградном зиду (1998.г.) преузео је и организовао манастир.

Црква св. Апостола Петра и Павла и споменик из Првог светског рата, у Шапцу

Статус: споменик културе
Локација: Шабац


ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево

Назив локалитета: ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево
Место: Шабац
Општина: Шабац
Време настанка: 1827-1831. година
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: Миодраг Марковић, сликар- конзерватор Завода, а на споменику проф. др. Љубинко Драгићевић
Радове финансирала: Министарство културе и Министарство за рад запошљавање и социјалну политику

У 2001. години изведени су обимни конзерваторско- рестаураторски радови који су се односили на живопис у цркви, а 2004. године на чишћењу и конзервацији иконостаса. Са дуборезних елемената скинута је бронза, извршена реконструкција и обновљена позлата. Радове је водио а финансирало Министарство културе

На споменику у порти цркве подигнутом палим ратницима 1912- 1914. године изведени су рестаураторско-конзерваторски радови у 2004. години. Радове је финансирало Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику.