Цркве и манастири

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево

Статус: евидентарано културно добро
Локација: Радљево, општина Уб


ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево

Назив локалитета: ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево
Место: Радљево
Општина: Уб
Време настанка: /
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансирала: Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом

Предузеће „Трудбеник“ извело је 2000. године радове на санацији оштећења од земљотреса на Храму Покрова Пресвете Богородице. Радовима је била обухваћена уградња спрегнуте металне решеткасте конструкције унутар звоника, утезање зидова, извођење конструктивних армирано бетонских серклажа на галерији, укључујући и завршне радове на ентеријеру.ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Петница

Статус: споменик културе (1997.г)
Локација: Петница, општина Ваљево


ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Петница

Назив локалитета: ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Петница
Место: Петница
Општина: Ваљево
Време настанка: сазидања 1866. године на месту где је већ постојала стара богомоља
Намена:
сакрални објекат

Малтерисање зидова са којих је претходно обијен малтер, санација звоника и израда нове кровне конструкције по идејном решењу арх. Т. Дражића изведени су 1996.г., а улазна капија 2001.г. (Ирена Андрић- Ковач, дипл.инг.арх.) под надзором Завода.

ЦРКВА У КРЧМАРУ

Статус: споменик културе
Локација: Крчмар, општина Мионица


ЦРКВА У КРЧМАРУ

Назив локалитета: ЦРКВА У КРЧМАРУ
Место: Крчмар
Општина: Мионица
Време настанка: први пут се помиње 1736.године Намена: сакрални објекат

У току 1998.г. изведени су радови на тротоару око цркве, а 1992.г. радови на санацији, малтерисању ентеријера, као и доњих зона спољашњих зидова. Чишћење и конзервација зидног сликарства Петра Николајевића- Молера у поткуполном делу завршено је 1995. године а руководилац радова био је Миодраг Марковић - сликар и конзерватор Завода.

ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Богатић

Статус: споменик културе
Локација: општина Богатић


ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Богатић

Назив локалитета: ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Богатић
Место: Богатић
Општина: Богатић
Време настанка: сазидана 1856. на темељима старије грађевине Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: конзерваторски надзор- дипл.инг.арх. Тихомир Дражић. Позалату је извео Миодраг Марковић, сликар- конзерватор завода.
Радове финансирало: Министарство културе, Општина Богатић и донатори.

На цркви су у току 1998. године изведени следећи радови: делимична санација кровне конструкције, препокривање крова новим бибер црепом, препокривање крова звоника бакарним лимом, обијање старог малтера са зидова, малтерисање и бојење зидова цркве и звоника. Атеље Војислава Луковића започео је 1999. године конзерваторско- рестаураторске радове на иконостасу.

ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Рабровица

Статус: споменик културе (1991.г)
Локација: Рабровица, општина Ваљево


ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Рабровица

Назив локалитета: ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Рабровица
Место: Рабровица
Општина: Ваљево
Време настанка: сазидана 1857. на месту где је раније постојао манастир са храмом а школа је изрграђена 1844. године
Јак земљотрес из 1988. г. највише је оштетио овај храм. Пукотине на сводовима и зидовима звоника биле су врло изражене. Непосредно после земљотреса приступило се изради пројекта конструктивно- статичке санације који је поверен Евици Димитријевић, дипл. инг. арх. из Београда, а архитектонско- конзерваторски део пројекта је урадио Тихомир Дражић, архитекта Завода. Прва средства обезбеђена су преко општинске дирекције и уговорени радови на конструктивној санацији који су уступљени Г.П. “Јабланица” из Ваљева. У току радова донета је одлука да се сруши постојећи кров звоника, па је у Заводу пројектовано ново решење (Тихомир Дражић и Евица Димитријевић) које је прилагођено овом типу цркава, будући да се аутентични завршетак крова није могао реконструисати, јер није било сачуваних података. Улогу инвеститора преузела је Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, која је оформљена за вођење свих стручних послова везаних за штете настале од земљотреса. У поступку одлучивања око састављања годишњих листа приоритета није се одговорно и домаћински размишљало, па су прављене недопустиве паузе у току извођења радова, што је проузроковало нове велике штете. На крају је промењен и извођач и два надзорна органа. Завршни радови уступљени су предузећу “Стандард” из Ваљева. Заводу је поверен конзерваторски надзор. Радови су започети 1999. године и завршени 2006. Изведена је конструктивно- статичка санација од армирано бетонске облоге са унутрашње стране зидова звоника, са завршним кровним армирано бетонским прстеном и урађен нови кров звоника. Изведени су армирано бетонски серклажи по ободним зидовима и преко горње стране попречних лукова, а преко сводова уграђена танка армирано бетонска плоча, која је спрегнута са сводовима од опеке. Луци који носе сводове осигурани су новим металним затегама. Урађена је потпуно нова кровна конструкција, а кров покривен бакарним лимом. Са звоника је обијен сав малтер са првобитном декорацијом која је потом обновљена, а исти радови су изведени и на зидовима у унутрашњости храма. Замењена је стара камена подна облога у наосу и део столарије на звонику. Уграђена је нова електро и громобранска инсталација. На храму су изведени молерско- фарбарски радови и урађени нови тротоари. Старе двери са иконостаса су рестауриране у Републичком заводу, а Црквени одбор је одлучио да преузме обавезу око израде нове иконостасне преграде. У 2006. години започети су радови на конзервацији сачуваних остатака делова старог иконостаса (Миодраг Марковић сликар- конзерватор).

ШКОЛА У РАБРОВИЦИ

Општина Ваљево је уговорила 1999. године радове на старој школи у Рабровици са предузећем “Неимар” из Ваљева. На згради школе препокривен је кров новим бибер црепом, санирана кровна конструкција, извршено утезање зидова металним профилима од арматурног гвожђа, обијен стари малтер са свих зидова који су поново малтерисани и окречени, урађени нови подови и изведена нова електро инсталација (Т. Дражић, дипл. инг. арх. и проф. арх. М. Димитријевић). Након изведених радова, на захтев школе дозидан је трем на западној страни. (Валентина Радивојевић, арх. техн.).ЦРКВА БРВНАРА У МИЛИЧИНИЦИ

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Миличиница, општина Ваљево


ЦРКВА БРВНАРА У МИЛИЧИНИЦИ

Назив локалитета: ЦРКВА БРВНАРА У МИЛИЧИНИЦИ
Место: Миличиница
Општина: Ваљево
Време настанка: 1791.година.
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: Конзервацију икона и врата извео је Миодраг Марковић, конзерватор Завода

Санација кровног покривача од шиндре у мањем обиму и поправка тротоара изведени су 1995. године. Конзервиране су две престоне иконе и постављена 1996.г нова врата на западном порталу, која су изведена према оргиналним аутентичним вратима.

Близу извора реке Тамнаве, у селу Миличиници, налази се храм Св. Ђорђа, градитељско остварење неимара Игњата Петровића. Захваљујући низу натписа на самој цркви и на богослужбеним предметима познати су нам како подаци о настанку ове богомоље тако и имена њених приложника. Изградња је започета 1791, довршена следеће године, а 1794. окончани су сви радови везани за унутрашње уређење. Храм чини полукружна олтарска апсида, наос, припрата са данас делимично срушеном галеријом и отворени, такође полукружни трем. Кров је покривен кратком шиндром. Прецизност у изради и богата дрворезбарена декорација главне су одлике ове брвнаре. Орнаменти су концентрисани на вратима, довратницима и надвратницима, преградама које централни простор храма одвајају од олтара, односно припрате. Високим степеном естетске и занатске обраде пажњу привлаче касетирана врата са розетама и адосирани змајеви, првобитно део иконостаса. Престоне иконе у Миличиници настале су истовремено са црквом и дело су непознатог зографа из Хаџи Рувимовог уметничког круга, можда истог који је радио у Богородичиној цркви у Докмиру. Миличиначки храм данас више није активан; конзерваторски радови мањег обима вршени су 1952, 1976. и 1996.КРИПТА НА ГРОБЉУ У ОСЕЧИНИ

Статус: споменик у непосредној заштићеној околини цркве у Осечини
Локација: на падини северно од црквене порте, Осечина


КРИПТА НА ГРОБЉУ У ОСЕЧИНИ

Назив локалитета: КРИПТА НА ГРОБЉУ У ОСЕЧИНИ
Место: на падини северно од црквене порте, Осечина
Општина: Осечина
Руководилац пројекта: дипл. инг арх, Тихомир Дражић
Намена: збирна гробница учесника Првог светског рата Носилац посла: Завод за заштиту споменика културе “Ваљево”
Радове финансира: Министарство културе и медија Републике Србије и делимично Општина Осечина

Систематска ископавања запуштених гробних места обављена су 2005. и делимично 2006.г. Почетак радова септембар 2006. године