КОНАК РАДИЋА У М. БОРКУ

Registar

 • Редни број: 182
 • Број у регистру: 182
 • Датум уписа у регистар: 03. 12. 2002.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КОНАК РАДИЋА У М. БОРКУ
 • Општина: ЛАЈКОВАЦ
 • Место: СЕЛО МАЛИ БОРАК
 • Адреса: СЕЛО МАЛИ БОРАК
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-15057/2002 ОД 31. ОКТОБРА 2002. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 73/2002
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 768 КО МАЛИ БОРАК
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 768 КО МАЛИ БОРАК
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: КОНАК РАДИЋА ГРАЂЕН ЈЕ КРАЈЕМ 19 ВЕКА. ТО ЈЕ ДВОЕТАЖНА ЗГРАДА ПРАВОУГАОНЕ ОСНОВЕ, ДИМЕНЗИЈА 9,40 Х 12,32 МЕТАРА, СА ЧЕТВОРОВОДНИМ КРОВОМ И БИБЕР ЦРЕПОМ КАО ПРЕКРИВАЧЕМ. ЕТАЖЕ СУ НА ФАСАДАМА ОДВОЈЕНЕ ПРОФИЛИСАНИМ ВЕНЦИМА, А ИЗРАЖАЈНИЈИМ , ВИШЕ ПРОФИЛИСАНИМ ВЕНЦИМА ЗАВРШАВАЈУ СЕ ЗИДНЕ ПОВРШИНЕ. КОНАК ЈЕ ЗИДАН ОПЕКОМ, КАО И СВОДОВИ МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. НА ОСЛОНЦИМА СВОДОВА УГРАЂЕНИ СУ ЧЕЛИЧНИ НОСАЧИ. ТАВАНСКА И КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА СУ ДРВЕНЕ. ДВОКРИЛНИ ПРОЗОРИ КАО И ВРАТА НА СОБАМА, ВЕОМА СУ КВАЛИТЕТНО УРАЂЕНИ, ДОК СУ СПОЉНА ВРАТА НОВИЈА И ЗНАТНО ЛОШИЈЕ ИЗРАДЕ. ПОДОВИ У ПРИЗЕМЉУ СУ ОД ОПЕКЕ КАО И У ХОДНИКУ СПРАТА, ДОК ЈЕ У ОСТАЛИМ ПРОСТОРИЈАМА ДРВЕНИ ПАТОС. ЦЕЛО ПРИЗЕМЉЕ ЈЕ, ОСИМ ДЕЛА ГДЕ ЈЕ СТЕПЕНИШТЕ, ИМАЛО ФУНКЦИЈУ ОСТАВЕ. НА СПРАТНОМ ДЕЛУ СУ ТРИ СОБЕ ЗА СПАВАЊЕ, ДВЕ МАЊЕ СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ ХОДНИКА И ЈЕДНА НЕШТО ВЕЋА СА ЊЕГОВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ. СВЕ СОБЕ СУ ЗАГРЕВАНЕ ГУСАНИМ ПЕЋИМА КОЈЕ СУ СЕ ЛОЖИЛЕ ИЗ ХОДНИКА, ГДЕ И САДА ПОСТОЈЕ ДВА ЛОЖИШТА СА МЕТАЛНИМ ВРАТАНЦИМА. КОНАК ЈЕ У ФУКЦИЈИ И ВЕОМА ДОБРО ОЧУВАН. КАО ЗГРАДА КОЈА ИДЕЈНИМ КОНЦЕПТОМ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОДРАЖАВА УСЛОВЕ СЕОСКОГ ЖИВОТА, А НАЧИНОМ ГРАЂЕЊА УТИЦАЈ ГРАДСКЕ СРЕДИНЕ, КОНАК РАДИЋА ПРЕДСТАВЉА ОБРАЗАЦ ПРЕЛАЗНОГ ТИПА СТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ СЕЛА ИЗРАЖЕН НА ПРОСТОРУ ТАМНАВЕ И СЕВЕРНЕ СРБИЈЕ У ПОСЛЕДЊОЈ ЧЕТВРТИНИ 19 СТОЛЕЋА.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /