Кућа Јанковића у Ваљеву

Additional Info

 • Редни број: 160
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: Кућа Јанковића у Ваљеву
 • Општина: Ваљево
 • Место: Ваљево
 • Адреса: Улица др Пантића број 43
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: Одлука Владе Р. Србије 05 број633-3153/97-7
 • Број и датум службеног гласила: “Службени гласник Р. Србије” број 39/97 од 05. 09. 1997
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 6632 К. О. Ваљево
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 6336/1, 6336/2, 6631, 6632 и 6633 К. О. Ваљево и део улица Пантићеве и Војводе Мишића наспрам истих парцела.
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Мешовита
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Кућу на углу улица Пантићеве и “15 септембар” подигао је 1928/29. године угледни предузимач Риста Алексић. У то време Алексић је подигао низ објеката у граду које је продавао. Ову кућу Алексић је продао тасту др Панте Јанковића, у којој данас живи родбина покојног Јанковића. Предузимач Алексић је зидао лепе куће. Пример за то је и ова кућа која поседује несумљиве стилске одлике и архитектонске вредности. Није сачуван пројекат као и име пројектанта. Кућа је на самом углу две улице са дворишним крилом. Унутрашњи простор објекта подељен је на две засебне јединице (стана), у које се улази засебним улазима из дворишта. Из станова у приземљу воде степенице у такође засебне јединице у сутерену. Стан до Пантићеве улице је мањи у односу на други према дворишту. Оба стана остала су што се тиче унутрашњег распореда просторија неизмењени. То је солидно грађена породична стамбена кућа која има луксузних одлика, са сутереном и високим приземљем. Објекат је грађен од тврдог материјала, малтерисан и окречен у окер боју. Фасаде су богато и чисто стилски обрађене са класицистичким елементима у нешто израженијој пластици обрађеној у малтеру. Доминирају прозорски отвори и две нише у које су смештене стојеће фигуре мушкарца и жене, рађене у маниру класичног римског портрета. Изнад прозорских отвора постављени су тимпанони троугласто и лучно засведени. Изнад високог каменог сокла теку два паралелна хоризонтална венца који су поновљени у горњим деловима фасада, само сада више наглашени. У самом врху целом дужином фасада тече назидак са оивиченим пољима колонада (налазе се у висини изнад отвора). Кров је четвороводан са бибер црепом као прекривачем. Кућа је сачувана у целини, сем што је после другог светског рата један од бивших станара зазидао један од прозорских отвора из Пантићеве улице.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /