КУЋА МИЛОВАНА АНДРИЋА

Registar

 • Редни број: 184
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: KUĆA MILOVANA ANDRIĆA
 • Општина: UB
 • Место: SELO KALENIĆ
 • Адреса: SELO KALENIĆ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ODLUKA VLADE R. SRBIJE 05 BROJ 633-15056/2002 OD 31. 10. 2002. GOD.
 • Број и датум службеног гласила: SLUŽBENI GLASNIK R. SRBIJE BROJ 73/2002 OD 05. 11. 2002. GOD.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 955 KO KALENIĆ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 955 KO KALENIĆ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: SPOMENIK KULTURE JE PRIZEMNA KUĆA, RAZVIJENE OSNOVE SA ŠEST ODELENjA DIMENZIJA OKO 11,00 H 8,70 M. GRAĐENA JE NA TEMELjIMA OD LOMNjENOG KAMENA, U ŠEPERU SA NISKIM ČETVOROVODNIM KROVOM. KROVNA KONSTRUKCIJA JE ORIGINALNA, A PRVOBITNI KROVNI PREKRIVAČ BILA JE ŠINDRA KOJA DANAS PREDSTAVLjA PODLOGU ZA ĆERAMIDU. PRVOBITNI ŠIROKI PIRAMIDALNI ODžAK JE SRUŠEN I ZAMENjEN MANjIM ZIDANIM. PODOVI SU U SVIM PROSTORIJAMA ZEMLjANI A TAVANICE OD VALjKA. ZGRADA NEMA DOGRADNjE ALI JE NjENA UNUTRAŠNjOST PREGRAĐIVANA I PROBIJANI SU NOVI A ZATVARANI STARI OTVORI. DANAS KUĆU ČINE DVE FUNKCIONALNE CELINE KOJE SU KOMUNIKACIONO POTPUNO ODVOJENE. OBJEKAT JE BEZ OBZIRA NA PREPRAVKE DOBRO OČUVAN. RAZVIJENIM PROSTORNIM SKLOPOM KUĆA ANDRIĆA PREDSTAVLjA VREDAN PRIMER NARODNOG GRADITELjSTVA, KOJI VEZOM SA ISTORIJSKIM LIČNOSTIMA USTANIČKE SRBIJE PORED ETNOGRAFSKE IMA I MEMORIJALNU VREDNOST.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /