МАЛА ШКОЛА У КОЦЕЉЕВИ

Additional Info

 • Редни број: 195
 • Број у регистру: 195
 • Датум уписа у регистар: 21. 05. 2008. GODINE
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: МАЛА ШКОЛА У КОЦЕЉЕВИ
 • Општина: КОЦЕЉЕВА
 • Место: КОЦЕЉЕВА
 • Адреса: НЕМАЊИНА БРОЈ 70
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-8868/2007 ОД 27. 12. 2007. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ: 126/2007 од 28. 12. 2007. године
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 1111 КО КОЦЕЉЕВА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1105 И 1111, 1046 И ДЕО ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2043/1 ДО ОСЕ УЛИЦЕ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Друштвена
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ЗГРАДА МАЛЕ ШКОЛЕ У КОЦЕЉЕВИ ПОДИГНУТА ЈЕ 1871. ГОДИНЕ ОД ЧВРСТОГ МАТЕРИЈАЛА, НА МЕСТУ ШЕПЕРУШЕ У КОЈОЈ ЈЕ БИЛА СМЕШТЕНА ОПШТИНА И У МАЊОЈ ПРОСТОРИЈИ УЧИОНИЦА. ПРВА ШКОЛСКА ЗГРАДА У КОЦЕЉЕВИ НАЗВАНА ЈЕ МАЛА ШКОЛА ДА БИ СЕ РАЗЛИКОВАЛА ОД ПРОСТРАНИЈЕ ЗГРАДЕ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ САЗИДАНЕ УЗ ЊУ 1901. ГОДИНЕ. КЊИЖЕВНИК ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ БИО ЈЕ УЧИТЕЉ У МАЛОЈ ШКОЛИ ОД 1871. ДО 1888. ГОДИНЕ. ОД 1901. ДО 1951 МАЛА ШКОЛА ЈЕ КОРИШЋЕНА ЗА СМЕШТАЈ УЧИТЕЉА. ГОДИНЕ 1914 И 1915 ШКОЛА ЈЕ КОРИШЋЕНА КАО ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА РАЊЕНИКЕ, А ТОКОМ АУСТРОУГАРСКЕ ОКУПАЦИЈЕ 1915. – 1918. СЛУЖИЛА ЈЕ ЗА ВОЈНЕ ПОТРЕБЕ. МАЛА ШКОЛА ЈЕ ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ОШТЕЋЕНА ЗБОГ НЕМАЧКОГ БОМБАРДОВАЊА, КАО И ОБЛИЖЊА ВЕЛИКА ШКОЛА И ЦРКВА. ПОСЛЕ 1951. ГОДИНЕ И ГРАДЊЕ САВРЕМЕНЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ У СПОМЕНИК КУЛТУРЕ СМЕШТЕН ЈЕ “РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ КОЦЕЉЕВА”. ПОСЛЕ НИЗА ПРОМЕНА НАМЕНА ОД 2003. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ЈЕ СМЕШТЕНА ЗБИРКА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У САСТАВУ БИБЛИОТЕКЕ “ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ СМЕШТЕНЕ У ЗГРАДИ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ. ЗГРАДА МАЛЕ ШКОЛЕ НАЛАЗИ СЕ НА РЕГУЛАЦИОНОЈ ЛИНИЈИ УЛИЦЕ И СА ЗГРАДОМ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ И ЦРКВЕ СПАДА У НАЈСТАРИЈЕ ОЧУВАНЕ ОБЈЕКТЕ У ВАРОШИЦИ, ЧИНЕЋИ ЊЕН ОСМИШЉЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР. ПРИЗЕМНА ГРАЂЕВИНА, ИЗДУЖЕНЕ ПРАВОУГАОНЕ ОСНОВЕ СА ЧЕТВОРОВОДНИМ СТРМИМ КРОВОМ ПОКРИВЕНИМ БИБЕР ЦРЕПОМ. ЦЕНТРАЛНО ПОСТАВЉЕН ГЛАВНИ УЛАЗ ВОДИ У ПРОСТРАНО ПРЕДВОРЈЕ ИЗ КОГА СЕ УЛАЗИ У ОСТАЛЕ ЧЕТИРИ ПРОСТОРИЈЕ И ПОМОЋНИ ПРОСТОР. УЛИЧНА ФАСАДА ЈЕ СИМЕТРИЧНО РЕШЕНА СА ЦЕНТРАЛНИМ РИЗАЛИТОМ У КРОВНОМ ДЕЛУ ЗАВРШЕНИМ СТЕПЕНАСТОМ АТИКОМ. ПОРЕД УЛАЗА СА СВАКЕ СТРАНЕ ЈЕ ПО ЈЕДАН ПРОЗОРСКИ ОТВОР, А НА УГЛОВИМА УЛИЧНЕ ФАСАДЕ ГРУПИСАНА СУ ПО ДВА ПРОЗОРСКА ОТВОРА. НА МАЛТЕРИСАНИМ И ОКРЕЧЕНИМ У БЕЛО ФАСАДАМА НЕМА МАЛТЕРСКЕ ПЛАСТИКЕ. СПОМЕНИК КЊИЖЕВНИКУ ЈАНКУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ, РАД АКАДЕМСКОГ ВАЈАРА КОСТЕ БОГДАНОВИЋА НАЛАЗИ СЕ ИСПРЕД ОВЕ ЗГРАДЕ. СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ОСИМ АРХИТЕКТОНСКИХ ВРЕДНОСТИ ИМА И ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ, КАКО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ И ПЕДАГОШКЕ, ТАКО И КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОЦЕЉЕВИ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /