Зграда основне школе “Јанко Веселиновић” Шабац

Additional Info

 • Редни број: 159
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: Зграда основне школе “Јанко Веселиновић” Шабац
 • Општина: Шабац
 • Место: Шабац
 • Адреса: Карађорђева број 48
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: Одлука владе Републике Србије 05 број 633-3153/97-1, од 08. августа 1997. године
 • Број и датум службеног гласила: “Службени гласник” Р. Србије број 39/97
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 1198 К. О. Шабац
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1197/1, 1197/2, 1198 и 1199, као и део Карађорћеве улице наспрам њих
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Средином 19. века Шабац је био други град по важности у целој Србији. Ово се благотворно одразило и на однос према просвети и школству. У односу на број становника Шабац је имао највећи број ученика и учитеља, одмах после Београда. Према попису из 1862. године на 6.377 становника има 819 ученика, 25 учитеља и 22 школе. Из тих разлога Општина је послала захтев Министарству просвете за подизање једне школске зграде. Министарство је одговорило: “ да би у односу на величину града … требало подићи бар три зграде у три различита краја вароши”. После административних послова подигнута је нова школска зграда на Камичку у периду од 1885. до 1887. године. Она је почела са радом школске 1887/88. године. Са овом школском зградом град није решио проблеме школског простора, тако да се у наредних 5-6 година подижу још две школске зграде: зграда у Београдској улици и зграда у Поцерској улици. Тачан датум градње ова два здања није могуће утврдити. Неки извори помињу да је зграда у Београдској улици (садашња школа “Јанко Веселиновић”) подигнута две године после школе на Камичку, што значи да је почела са радом 1890. године. Без обзира на дилеме када је школа у Београдској улици сазидана, зна се из једног документа, којим је шабачка општина обавестила Министарство просвете, да је почела са радом 1893. То значи да је подигнута пре августа те године. Исте године тражено је од Министарства просвете да у овој школи ради седам разреда, и то: I, II, III, IV мушки разреди и I, II, IV женски разреди. Министарство просвете потврђује захтев и одређује да школа наси назив “школа у Београдској улици”. Од школске 1906/7 године овај назив се мења у Основна школа у Карађорђевој улици, који остаје све до 1930. године. За време Првог светског рата школа је знатно оштећена. Њено довођење у нормално радно стање текло је споро, тако се из једног документа из 1920. године може прочитати да “на школској згради у Карађорђевој улици треба оправити прозоре и олуке”. Све до школске 1930/31 године школа носи назив “Шабачка основна школа у Карађорђевој улици”, да би почетком 1931. дошло до промене имена. Тада је названа: “Шабачка основна школа Стева Д. Поповић”, а од 1933. званични назив је: “Државна народна школа Стева Д. Поповић”. Међутим између два светска рата ова школа се у народу звала: “Доњошорска основна школа”. Зграда има основу у облику ћириличког слова Г, где дужи део зграде, дубоко продире у двориште, а краћи крак је постављен фронтално у односу на улицу. Улична фасада је украшена већим бројем високих прозорских отвора са надпрозорским и подпрозорским венцима. Фасаду пресеца по средини хоризонтални венац, а у врху је кровни венац кога носи низ конзола. Приземни и спратни део су идентични: прозорски отвори су груписани по три у низу, са већим размаком између група. Улаз у школску зграду постављен је уз десну ивицу уличне фасаде. Изнад њега прозорски отвор изнад кога је украс у облику тимпанона са преломљеним луком. Оба отвора (и доњи и горњи) уоквирује пар пиластра са декоративним капителима. Идентичну компизицију имамо и на супротном, левом делу, с тим што у доњем, приземном делу, уместо улаза стоји прозорски отвор. Кров је на две воде са бибер црепом као прекривачем.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /