СПОМЕН ЦРКВА

Registar

 • Редни број: 185
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: СПОМЕН ЦРКВА
 • Општина: ЛАЈКОВАЦ
 • Место: СЕЛО ЋЕЛИЈЕ
 • Адреса: СЕЛО ЋЕЛИЈЕ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА СО ЛАЈКОВАЦ БРОЈ 633/7-02 ОД28.12. 1990.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК МРЗ ВАЉЕВО БРОЈ 7
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 754 КО ЋЕЛИЈЕ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 754 КО ЋЕЛИЈЕ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: СПОМЕН ЦРКВА У ЋЕЛИЈАМА НАЛАЗИ СЕ НЕДАЛЕКО ОД ЛАЈКОВЦА У СЕЛУ ЋЕЛИЈЕ, НА ОКО 500 МЕТАРА ОД ВРАЧЕГ БРДА И ГРОБА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА. ЦРКВА ЈЕ ПОСВЕЋЕНА СВ ЂОРЂУ. ТО ЈЕ ЈЕДНОБРОДНА ГРАЂЕВИНА ВЕЛИЧИНЕ 6,30 Х 10,60 М. ПОКРИВЕНА ДВОСЛИВНИМ КРОВНИМ ПРЕКРИВАЧЕМ. ИСПОД ЗАПАДНОГ ДЕЛА ХРАМА И ЗАПАДНО ОД ВРАТА (ЗАПАДНИХ) НАЛАЗИ СЕ КОСТУРНИЦА У КОЈОЈ СУ ПОХРАЊЕНИ ЗЕМНИ ОСТАЦИ СТРАДАЛИХ СРПСКИХ ЈУНАКА ПАЛИХ ТОКОМ ПРВЕ ГОДИНЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА У БОРБАМА НА ВРАЧЕМ БРДУ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /