СПОМЕН-ГРОБЉЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Additional Info

 • Редни број: 8.
 • Број у регистру: 8.
 • Датум уписа у регистар: 30. 01. 2006.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: СПОМЕН-ГРОБЉЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: ВАЉЕВО
 • Адреса: УЛИЦА СУВОБОРСКА ББ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-8117/2005 ОД 22 .ДЕЦЕМБРА 2005. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 115/2005 ОД 27. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 9296/1 И 9296/2 К. О. ВАЉЕВО
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 9296/1 И 9296/2 К. О. ВАЉЕВО
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ЗНАМЕНИТО МЕСТО ЧИНЕ СПОМЕН-ГРОБЉЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА И СПОМЕНИК ПОГИНУЛИМ ЈУНАЦИМА. НА ВАЉЕВСКОМ НОВОМ ГРОБЉУ ОСНОВАНО ЈЕ ГРОБЉЕ У ДОБА ВЕЛИКЕ ЕПИДЕМИЈЕ ПЕГАВОГ ТИФУСА, КОЈА ЈЕ КРАЈЕМ 1914. ГОДИНЕ ЗАХВАТИЛА СКОРО ЦЕЛУ СРБИЈУ. ЖАРИШТЕ БОЛЕСТИ БИЛО ЈЕ У ВАЉЕВУ КОЈЕ ЈЕ ЖЕСТОКО ПОСТРАДАЛО. ОСИМ ВОЈНИКА, ЖИВОТ ЈЕ ИЗГУБИЛО МНОГО ЛЕКАРА, И БОЛНИЧКОГ ОСОБЉА, КАО И ЦИВИЛНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ПОМАГАЛА КАО ДОБРОВОЉЦИ. ПОЗНАТА СЛИКАРКА НАДЕЖБА ПЕТРОВИЋ РАДИЛА ЈЕ КАО МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДОБРОВОЉАЦ У БОЛНИЦИ У ВАЉЕВУ, ГДЕ СЕ ИНФИЦИРАЛА И ПРЕМИНУЛА ВОЈНИЧКО ГРОБЉЕ У ВАЉЕВУ ПРОСТИРЕ СЕ НА ПОВРШИНИ ОД ОКО 70 АРИ. У ДЕЛУ СА ПОЈЕДИНАЧНИМ ГРОБНИМ МЕСТИМА САХРАЊЕНИ СУ ПОСМРТНИ ОСТАЦИ 429 РАТНИКА. НА КРАЈУ ПРИЛАЗНЕ СТАЗЕ ПОДИГНУТ ЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА СПОМЕНИК ПАЛИМ РАТНИЦИМА 1914.-1918. ГОДИНЕ У ОБЛИКУ БЕТОНСКОГ КРСТА ПОСТАВЉЕНОГ НА ПИРАМИДАЛНО ПОСТОЉЕ ЗИДАНО ФУГОВАНИМ КАМЕНОМ. ОСНОВА ПРАМИДАЛНОГ ПОСТОЉА ИЗНОСИ 1,50 Х 1,50 МЕТАРА. ЦЕЛОКУПНА ВИСИНА СПОМЕНИКА ИЗНОСИ 3,70 МЕТАРА, А КРСТ ЈЕ ВИСОК 1,60 МЕТАРА. СПОМЕНИК ЈЕ ОГРАЂЕН НИЖИМ ПАРАПЕТНИМ ЗИДОМ НА КОМ СУ СТУБИЋИ ПОКРИВЕНИ БЕТОНСКИМ КАПАМА. НА ЗАПАДНОЈ СТРАНИ ПИРАМИДАЛНОГ ПОСТОЉА ПРИЧВРШЋЕНА ЈЕ СПОМЕН-ПЛОЧА СА ПОСВЕТОМ: “ЗА ЧАСТ, СЛАВУ И ВЕЛИЧИНУ СВОЈЕ ОТАЏБИНЕ ПОГИНУЛИМ И УМРЛИМ ЈУНАЦИМА У РАТУ 1914.-1918. ГОДИНЕ. ЗАХВАЛНА ОТАЏБИНА”. У ЗАРАВЊЕНОМ ДЕЛУ ГРОБЉА НАЛАЗИ СЕ ШЕСТ МАСОВНИХ ГРОБНИЦА У КОЈИМА ЈЕ САХРАЊЕНО ОКО 3000 РАТНИКА. НА СПОМЕН ГРОБЉУ ВРШЕНА СУ САХРАЊИВАЊА ВОЈНИХ ЛИЦА ДО 1956. ГОДИНЕ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /