КУЋА ЧИТАКОВИЋА, ГОРЊИ МУШИЋ

Registar

 • Редни број: 176
 • Број у регистру: 176
 • Датум уписа у регистар: 13. 07. 2001.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КУЋА ЧИТАКОВИЋА, ГОРЊИ МУШИЋ
 • Општина: МИОНИЦА
 • Место: ГОРЊИ МУШИЋ, МИОНИЦА
 • Адреса: ГОРЊИ МУШИЋ, МИОНИЦА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-1530/98-8 од 22. 5. 2001.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 32/2001
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 1754 К.0. ГОРЊИ МУШИЋ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1754 К.0. ГОРЊИ МУШИЋ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: У СЕЛУ ГОРЊИ МУШИЋ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НЕДАЛЕКО ОД МИОНИЦЕ, НАЛАЗИ СЕ ПОРОДИЧНА КУЋА ЧИТАКОВИЋА. У ЊОЈ СУ ЖИВЕЛЕ ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ ВРЕМЕНА КАРАЂОРЂЕВОГ УСТАНКА ЈОВАН И ЊЕГОВ СИН ПЕТАР. КУЋА ЧИТАКОВИЋА ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈСТАРИЈИХ У МИОНИЧКОМ КРАЈУ. СВРСТАВА СЕ У РЕД ВЕЋИХ,СТАРИХ ЗГРАДА С ПОДРУМОМ ИСПОД ЈЕДНОГ ДЕЛА ОСНОВЕ. КУЋА ЈЕ ГАБАРИТА 10,89 Х 11,20 М. ОБЗИРОМ ДА ТАЛПЕ ЈЕДНЕ БОЧНЕ СТРАНЕ “КУЋЕ” ЧИНЕ СРЕДИШЊИПРЕГРАДНИ ЗИД МОЖЕ СЕ ПРЕТПОСТАВИТИ ДА ЈЕ ПРВОБИТНА ГРАЂЕВИНА БИЛА ДВОДЕЛНА, ПА СЕ ДОГРАДЊОМ ДОШЛО ДО ПЕТОДЕЛНЕ КУЋЕ, А ТОМ ПРИЛИКОМ ЈЕ РЕКОНСТРУИСАН КРОВ, КОЈИ ЈЕ ПОКРИВЕН ЋЕРАМИДОМ А НА ЧИЈЕМ ВРХУ ЈЕ ДРВЕНИ ЗАВРШЕТАК КРУШКОЛИКОГ ОБЛИКА. У ПРИЛОГ ОВОЈ ПРЕТПОСТАВЦИ ГОВОРИ И ПОЛОЖАЈ ДВОЈА ВРАТА НА КУЋИ. ОГЊИШТЕ ЈЕ ПОМЕРЕНО ПРЕМАА СРЕДИНИ У ОДНОСУ НА ПРЕГРАДНИ ЗИД СОБЕ А САЧУВАНА ЈЕ И ПОСЕБНА ПИРАМИДАЛНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА ИЗНАД ОГЊИШТА ПРЕМА ДИМЊАКУ КОЈИ ЈЕ ЗИДАН НА ВРХУ КОНСТРУКЦИЈЕ. ОВДЕ СЕ ПОЈАВЉУЈЕ ЈЕДНО РЕШЕЊЕ КОЈЕ НИЈЕ УОБИЧАЈЕНО, ДВА КОНСТРУКТИВНА СТУБА У ПРОСТОРУ КУЋЕ КОЈИ СУ НЕПОСРЕДНО УЗ ОГЊИШТЕ. ЛЕВО И ДЕСНО ОД УЛАЗНИХ ВРАТА А ИЗНАД ДВА РЕДАХОРИЗОНТАЛНИХ ТАЛПИ ИЗВЕДЕНИ СУ ЦЕЛОМ ДУЖИНОМ ДОЛАПИ. ПОСТАВЉЕНИ СУ У “ПОЉЕ” ВАН ОСНОВНЕ РАВНЕ ПОВРШИНЕ СПОЉНОГ ЗИДА А ПОДУПРТИ СУ ДРВЕНИМ КОСНИЦИМА. ДОЛАП НА КРАЋОЈ СТРАНИ, ПРЕМА ЗИДУ СОБЕ ЈЕ ЈЕДНОДЕЛАН И ИМАО ЈЕ ФУНКЦИЈУ “ВОДНИЦЕ” (ПОЛИЦЕ ЗА ДРЖАЊЕ ВИДРИЦА) КОГА ВЛАСНИЦИ ЗОВУ ВОДЕНИ ДОЛАП. НА ДУЖОЈ СТРАНИ ЈЕ НИЗ ОД ТРИ СПОЈЕНА ДОЛАПА СА МАЛИМ КРИЛИМА. ОСТАЛИ ДЕО ЗГРАДЕ ГРАЂЕН ЈЕ У БОНДРУЧНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ. ПОДРУМ ЈЕ ЗИДАН КАМЕНОМ И САСТОЈИ СЕ ИЗ ДВА ДЕЛА КОЈИ СУ ПОДЕЉЕНИ БОНДРУЧНОМ ПРЕГРАДОМСА ИСПУНОМ ОД ЧАТМЕ. У ОБА ДЕЛА СЕ УЛАЗИ ДВОКРИЛНИМ, ШИРОКИМ ВРАТИМА А ДОВРАТНИЦИ СУ ЗИДАНИ ОД ПОСЕБНО ОБРАЂЕНОГ КАМЕНА И ЗАВРШЕНИ ЛУЧНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ. КОНСТРУКЦИЈА ИЗНАД ПОДРУМА ЈЕ ОД МАСИВНИХ ДРВЕНИХ ГРЕДА СА НАВЛАКАМА КОЈЕ СКРАЋУЈУ РАСПОНЕ. КУЋА ЈЕ ИЗУЗЕТНО ВРЕДАН ПРИМЕР НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА НА КОМЕ СЕ ЈАСНО САГЛЕДАВА ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗВОЈ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА, ОД ДВОДЕЛНЕ КА СЛОЖЕНОЈ ОСНОВИ НАСТАЛОЈ У КАСНОЈОЈ ФАЗИ КОРИШЋЕЊА ЗГРАДЕ. ПОСЕБНУ ВРЕДНОСТ ЈОЈ ДАЈУ ИЗУЗЕТНИ ДОЛАПИ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /

Foto galerija