КУЋА У ПОП ЛУКИНОЈ БРОЈ 13

Additional Info

 • Редни број: 157.
 • Број у регистру: 157.
 • Датум уписа у регистар: 02. 03.1999.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КУЋА У ПОП ЛУКИНОЈ БРОЈ 13
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: ВАЉЕВО
 • Адреса: УЛ. ПОП ЛУКИНА БРОЈ 13
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: Одлука Владе републике Србије 05 број 633-2231/97-012.
 • Број и датум службеног гласила: “Службени гласник Републике Србије” број 27/97 од 26. 06. 1997.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 6209. К. О. Ваљево
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 6191, 6207, 6209 К. О. Ваљево
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Друштвена
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ЈЕДАН ОД ОБОДНИХ УРБАНИСТИЧКИХ БЛОКОВА ВАЉЕВА ЈЕ ОНАЈ У УЛИЦИ ПОП ЛУКИНОЈ НАСТАО ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА. ОН ЈЕ КАРАКТЕРИСТИЧАН ПО ТОМЕ ШТО СУ У ЊЕМУ ГРАЂЕНИ САМО СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ИЗВУЧЕНИ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ УЛИЦЕ. ОВЕ КУЋЕ СУ ПРИЛАГОЂЕНЕ САДАШЊИМ УСЛОВИМА СТАНОВАЊА. ДО УЛИЦЕ СУ УГЛАВНОМ СОБЕ, А ПРЕМА ДВОРИШТУ СУ КУХИЊЕ И ОСТАЛЕ ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ЗГРАДЕ ОБИЧНО ЛОЦИРАНЕ НА ДУЖ НА ЈЕДНОЈ БОЧНОЈ ГРАНИЦИ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ. УЛИЧНЕ ФАСАДЕ СУ УКРАШЕНЕ ДЕКОРАТИВНОМ ПЛАСТИКОМ У МАНИРУ КОЈИ ЈЕ КАРАКТЕРИСТИЧАН ЗА ПЕРИОД ПРВИХ ДЕЦЕНИЈА 20. ВЕКА СА ДОСТА ВЕНАЦА И КЕРАМОПЛАЛТИКЕ, ШТО УПУЋУЈЕ НА ЗАКЉУЧАК ДА ЈЕ ПРОДОР УТИЦАЈА ЕВРОПСКЕ АРХИТЕКТУРЕ БИО ПРИСУТАН И У ОВИМ КРАЈЕВИМА. ЈЕДНА ОД ЛЕПШИХ КУЋА У ОВОЈ УЛИЦИ ЈЕ ОНА ПОД БРОЈЕМ 13. ЊЕН ПРВИ ВЛАСНИК БИО ЈЕ ДИМИТРИЈЕ БОГДАНОВИЋ ПРЕДСЕДНИК ВАЉЕВСКОГ ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА. ОН ЈЕ 1952. Г. КУЋУ ПРОДАО ВЕЉИ РИСТИЋУ, ТРГОВЦУ ЗГАДА ЈЕ ПОДИГНУТА 1912. Г. А ПРОЈЕКТОВАО ЈУ ЈЕ ЧЕДОМИР ГАГИЋ, ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР. СРЕЋОМ ЊЕН ПРОЈЕКТАТ ЈЕ САЧУВАН. НА КУЋИ ДО ДАНАС НИСУ ВРШЕНЕ НИКАКВЕ ИЗМЕНЕ. КАО И ОСТАЛЕ У НИЗУ И ОНА ЈЕ ПРИЗЕМНА СА КАМЕНИМ СОКЛОМ НА РЕГУЛАЦИОНОЈ ЛИНИЈИ УЛИЦЕ. ПРОЛАЗ ЗА ДВОРИШТЕ ЈЕ СА ЈУЖНЕ СТРАНЕ, А УЛАЗ У СТАМБЕНИ ДЕО ЈЕ ИЗ ДВОРИШТА. ОБРАДА ГЛАВНЕ, УЛИЧНЕ ФАСАДЕ ЈЕ СЛИЧНА КАО И НА ОСТАЛИМ КУЋАМА У НИЗУ: ПО ДВА ПРОЗОРСКА ОТВОРА СУ ГРУПИСАНА ПЛИТКОМ ПЛАСТИКОМ. ИЗНАД ОТВОРА НАДПРОЗОРНИЦИ, А ИСПОД СОЛБАНЦИ. ОТВОРЕ УОКВИРУЈУ ПО ПАР КРАТКИХ ПИЛАСТРА КОЈИ СЕ ЗАВРШАВАЈУ СТИЛИЗОВАНОМ ПЛАСТИКОМ БИЉНОГ ПОРЕКЛА. У ВИСИНИ ПРОЗОРСКИХ ОТВОРА ФАСАДУ ПРЕСЕЦА ДЕКОРАТИВНА ТРАКА СА УКРАСОМ ГЕОМЕТРИЈСКОГ ПОРЕКЛА. У ВРХУ СУ ДВА ХОРИЗОНТАЛНА КРОВНА ВЕНЦА СА ЧЕТИРИ МАЛА ТАВАНСКА ОТВОРА БЕЗ УКРАСА. КРОВ ЈЕ СЛОЖЕН, ДЕО ПРЕМА УЛИЦИ ЈЕ ДВОВОДАН, А ПРЕМА ДВОРИШТУ ЈЕДНОВОДАН.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /