МАНАСТИР РАДОВАШНИЦА

Registar

 • Редни број: 150.
 • Број у регистру: 150.
 • Датум уписа у регистар: 26. 05. 2010.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: МАНАСТИР РАДОВАШНИЦА
 • Општина: Шабац
 • Место: СЕЛО РАДОВАШНИЦА
 • Адреса: СЕЛО РАДОВАШНИЦА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ СО ШАБАЦ БР. 02-109/92-01, ОД 6. 10. 1992. ГОД.
 • Број и датум службеног гласила: /
 • Катастарске парцеле културног добра: број 630 К.О. Радовашница
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: Број: 451/1, 451/3, 451/5, 451/6, 451/7, 516/1, 559, 560, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 562, 563, 564, 568, 569, 570/2, 571/3, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 623/део, 628, 629, 630, 631, 632/2 и 633. Укупна површина заштићене околине износи 53, 92,51 хектар.
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: МАНАСТИР РАДОВАШНИЦА ПОТИЧЕ С ПОЧЕТКА 15. ВЕКА. У КОМПЛЕКСУ МАНАСТИРА СПОМЕНИЧКА СВОЈСТВА ПОСЕДУЈУ: ХРАМ СВ. АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА И ГАВРИЛА, АРХЕОЛОШКИ ОСТАЦИ СТАРИХ ОБЈЕКАТА, ГРОБЉЕ И ВАЈАТ. ЦРКВА СВ. АРХАНЂЕЛА ДАТИРАНА ЈЕ НА ПОЧЕТАК 15. В, А ПОДИГНУТА ЈЕ НА ТЕМЕЉИМА СТАРИЈЕГ ХРАМА. ОНА ЈЕ 1941. ГОД. МИНИРАЊЕМ СРУШЕНА, КАО И СВИ ОСТАЛИ МАНАСТИРСКИ ОБЈЕКТИ. АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА ТЕМЕЉА ЦРКВЕ И ПРОНАЂЕНИ ОСТАЦИ ЖИВОПИСА УКАЗУЈУ НА АРХИТЕКТУРУ МОРАВСКОГ СТИЛА. ВАЈАТ САГРАЂЕН ОД ХРАСТОВИНЕ У КОНСТРУКЦИЈИ БОНДРУКА ПРЕДСТАВЉА ДОБРО ОЧУВАН ОБЈЕКАТ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /