ЦРКВА БРВНАРА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ПЛАНИНИЦИ

Registar

 • Редни број: 173
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА БРВНАРА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ПЛАНИНИЦИ
 • Општина: МИОНИЦА
 • Место: СЕЛО ПЛАНИНИЦА
 • Адреса: СЕЛО ПЛАНИНИЦА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-1530/98-13 ОД 22. МАЈА 2001. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 32/2001
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 706 К. О. ПЛАНИНИЦА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 704, 705. 706 И 707 К.О. ПЛАНИНИЦА
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ЦРКВА БРВНАРА – ДАШЧАРА У ПЛАНИНИЦИ, ПРЕНЕТА ЈЕ ИЗ РИБНИЦЕ И ПОСТАВЉЕНА НА ОВО МЕСТО 1908 – 1909. ГОД., ГДЕ ЈЕ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ПОДИГНУТА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. В. НА МЕСТУ ОВЕ, У РИВНИЦИ НЕКАДАШЊЕМ МАНАСТИРУ, САГРАЂЕНА ЈЕ НОВА ЦРКВА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА БРВНАРА СЕЛА ПЛАНИНИЦЕ ИМА ДРВЕНУ КОНСТРУКЦИЈУ КОЈА ЈЕ ОПШИВЕНА ВЕРИКАЛНО ПОСТАВЉЕНИМ ДАСКАМА, МЕСТА СПАЈАЊА СКРИВЕНА СУ ВЕРТИКАЛНИМ ЛЕТВАМА. ЦРКВА ЧИЈИ СУ ТЕМЕЉИ КАМЕНИ ИМА ЈЕДНОСТАВНУ ЈЕДНОБРОДНУ, ПРАВОУГАОНУ ОСНОВУ, СА ЈУЖНОМ ПЕВНИЦОМ (ИМА ПРАВОУГАОНУ ОСНОВУ) И ПОЛУКРУЖНОМ ОЛТАРСКОМ АПСИДОМ. У ОЛТАРУ УЛОГУ ЂАКОНИКОНА И ПРОСКОМИДИЈЕ ВРШЕ ДВА ПОСТАМЕНТА. ПОД У ОЛТАРУ ЈЕ БЕТОНСКИ, ДОК У ОСТАЛОМ ДЕЛУ ХРАМА ЈЕ ОД КАМЕНИХ КВАДРАТНИХ ПЛОЧА. ИВИЦОМ КАМЕНЕ ЧАСНЕ ТРПЕЗЕ ТЕЧЕ НАТПИС КОЈИ ГОВОРИ О ПРИЛОЖНИКУ РАДОВАНУ МИХАИЛО И ГОДИНИ КАДА ЈЕ ПОСТАВЉЕНА 1824. ГОД. УНУТРАШЊОСТ ЈЕ ЗАСВЕДЕНА ЛАЖНИМ, ПОЛУОБЛИЧАСТИМ ДАШЧАНИМ СВОДОМ.ИСПРЕД ИКОНОСТАСА ЈЕ КРУЖНИ АМВОН ОД БЕЛОГ МЕРМЕРА СА ДУБОРЕЗНОМ ТРАКОМ БИЉНОГ ПОРЕКЛА КОЈА ТЕЧЕ ОБИМОМ И СА МАЊОМ РОЗЕТОМ У ЦЕНТРУ. ГРАЂЕВИНА ИМА ЗАПАДНИ И СЕВЕРНИ ПОРТАЛ И ТРИ ПРОЗОРСКА ОТВОРА: НА АПСИДАЛНОМ ЗИДУ ЈЕДАН И ПО ЈЕДАН НА НА СЕВЕРНОМ И ЈУЖНОМ ЗИДУ НАОСА. ПОРТАЛИ СУ ЛУЧНИ И ПОСЕБНА СУ ВРЕДНОСТ ЦРКВЕ, НАРОЧИТО ЗАПАДНИ. ГЛАВНИ УКРАС НА ЊИМА ЈЕ ЧИТАВ НИЗ МЕЂУСОБНО СПОЈЕНИХ ШЕСТОУГАОНИХ ПЛОЧИЦА ДУБОРЕЗНОМ ДЕКОРАЦИЈОМ УКРАШЕНИХ. ОБА УЛАЗА ОБОЈЕНА СУ ЈАКОМ ПЛАВОМ БОЈОМ ШТО ИМ ДАЈЕ ПОСЕБНУ ДРАЖ. СЕВЕРНИ И ЈУЖНИ ПРОЗОР ПОСЕБНО СУ УКРАШЕНИ ДАСКОМ КОЈА ИМА ОБЛИК ДВОСТРУКОМ ЛАТИНСКОГ СЛОВА ЕС. ЦРКВА ЈЕ ПОКРИВЕНА КРОВОМ НА ДВЕ ВОДЕ СА БИБЕР ЦРЕПОМ КАО ПОКРИВАЧЕМ. БРВНАРА ЈЕ СПОЉА ОБОЈЕНА ОКЕР МАСНОМ БОЈОМ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /

Foto galerija