ЦРКВА СВ. АРХИЂАКОНА СТЕФАНА

Additional Info

 • Редни број: 197.
 • Број у регистру: 197.
 • Датум уписа у регистар: 27. 01. 2010.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА СВ. АРХИЂАКОНА СТЕФАНА
 • Општина: КОЦЕЉЕВА
 • Место: СЕЛО СВИЛЕУВА
 • Адреса: СЕЛО СВИЛЕУВА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-7576/2005 ОД 1. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 108 ОД 6. 12. 2005.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 2464 К. О. СВИЛЕУВА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: К.П. БРОЈ: 1569/1, 1569/2, 2397/1, 2397/2, 2462 И 2465 К.О. СВИЛЕУВА У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ.
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Споменик културе подигнут је 1829. године, о чему сведоче натписи на часној трпези и на остацима старог каменог амвона. Припада типу богомоља које су на прелазу из цркава брвнара у цркве грађене тврдим материјалом. Зидана је опеком, док је стрм и висок кров, сада покривен поцинкованим лимом, у аутентичној верзији био покривен дрвеном шиндром. Основа је једнобродна са полукружном олтарском апсидом и исто таквим простором на западу, што доказује да је грађевина подигнута под утицајем цркава брвнара. Олтарски простор има наглашене проскомидију и ђаконикон, а од 1957. године био је одвојен од наоса зиданом иконостасном пеградом. Поред припрате које је од наоса одвојена плитким пиластрима, у основи су наглашене две, изнутра, полукружне певничке апсиде. Свод је полуобличаст, а над простором припрате су неколико дрвених греда које су биле носиоци галерије која се налазила изнад овог дела храма. Спољашње фасаде су без украса, једино је наглашен кровни венац, а прозорски отвори су истакнути плитком малтерском пластиком. Поред цркве у порти је са западне стране звоник од тврдог материјала и неколико надгробних споменика јужно од храма. Реткост сачуваних богомоља у овом крају, као и чињеница да је црква грађена у прелазном стилу ка грађевинама од тврдог материјала, којих нема у Тамнави, чини овај објекат специфичним и вредним.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /