ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ У БОГАТИЋУ

Registar

 • Редни број: 161.
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: 12. 01. 1998.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ У БОГАТИЋУ
 • Општина: БОГАТИЋ
 • Место: БОГАТИЋ
 • Адреса: МАРШАЛА ТИТА 18
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: РЕШЕЊЕ СО БОГАТИЋ БР. II-Р. 225/90 ОД 28. 06. 1990. ГОД.
 • Број и датум службеног гласила: /
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 9704 КО БОГАТИЋ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 9704 КО БОГАТИЋ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Храм у Богатићу саграђен је 1856. год. на темељима старије грађевине. Пропорције и обрада дају овом здању одлике монументалности. Бело окречене фасаде једноставно су украшене лезенама и плитким слепим нишама и аркадама. У основи то је правоугаона грађевина са пространим широким наосом мањом припратом изнад које се диже галерија и звоник, великом полукружном олтарском апсидом и две мање певнице. Засведена је полуобличастим сводом и покривена двосливним кровом са бибер црепом. На храму су три портала: западни (изнад је мања розета), северни и јужни. Ни један од портала није посебно наглашен пластичном декорацијом. Унутрашњост је осветљена већим бројем прозорских отвора, а поплочана лепим каменим квадратним плочама. Високи звоник који се издиже на западном делу витких је линија барокно обликован. Унутрашња декорација ове цркве изведена је 1871. године у имитацији мермера и стилизованих мотива биљне орнаментике и са сценама из Старог завета. Зидну декорацију урадили су "МОЛЕРИ ИВАН Д. ДОСПЕВСКИ И РИСТО З. ЗОГРАФСКИ ИЗ САМОКОВ 1871", како је забележено одмах изнад хора. За иконостас који је класицистички конципиран иконе је урадио познати сликар Стева Тодоровић са својом женом Полексијом. такође 1871. год. По уметничким вредностима иконе са иконостаса цркве у Богатићу представљају једну од најзначајнијих целина овог сликара Поред ових икона храм поседује изузетно вредну збирку икона и црквених сасуда укупно: 53 иконе, два филигранска крста, 30 старих богослужбених књига.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /