ЕТНО-ПАРК У СОВЉАКУ

Registar

 • Редни број: 125.
 • Број у регистру: 125.
 • Датум уписа у регистар: 30. 01. 2010.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЕТНО-ПАРК У СОВЉАКУ
 • Општина: БОГАТИЋ
 • Место: СЕЛО СОВЉАК
 • Адреса: СЕЛО СОВЉАК
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА СО БОГАТИЋ БР. И-Р. 352/93-01, ОД 02. 04. 1993.
 • Број и датум службеног гласила: /
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 288 И 295 К.О. СОВЉАК
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1749, УЛИЦА Б. ПАВЛОВИЋА, УЛ. Д. ГОЛУБОВИЋА СА СВИМ ПАРЦЕЛАМА УНУТАР ГРАНИЦА СВЕ К.О. СОВЉАК.
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ЕТНО-ПАРК У СОВЉАКУ ЧИНЕ ОБЈЕКТИ: КУЋЕ, АМБАРА, ЧАРДАКА, СТАЈА, КОЛАРНИЦЕ, ХЛЕБНЕ ПЕЋИ И И ТРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ АЛАТКЕ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /