КУЋА ИЛИЋА, НЕПРИЧАВА

Registar

 • Редни број: 177
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КУЋА ИЛИЋА , НЕПРИЧАВА
 • Општина: ЛАЈКОВАЦ
 • Место: НЕПРИЧАВА
 • Адреса: НЕПРИЧАВА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-1530/98-9 22. МАЈ 2001. ГОД.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 32/2001
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 909/3 К.О. НЕПРИЧАВА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 908/1, 908/8, 908/9, 909/1, 909/2, 909/3, 909/4, 909/5, 909/6 К. О. НЕПРИЧАВА
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: КУЋА ИЛИЋА НАЛАЗИ СЕ У СЕЛУ НЕПРИЧАВИ КОД ЛАЈКОВЦА. ТО ЈЕ ШЕСТОДЕЛНА ЗГРАДА СА ПОДРУМОМ ИСПОД ЦЕЛЕ ОСНОВЕ, СЛОЖЕНОГ ПЛАНА, СВРСТАВА СЕ У СЛОЖЕНЕ ЗГРАДЕ, НЕ ТОЛИКО ПО СВОЈИМ ДИМЕНЗИЈАМА (12,90 Х 10,20 М.) КОЛИКО ПО СВОМ ПРОСТОРНОМ СКЛОПУ И КОНСТРУКТИВНОМ РЕШЕЊУ УСЛОВЉЕНОМ ПОЛОЖАЈЕМ НА СТРМОМ ТЕРЕНУ. ЗГРАДА ПРИПАДА ВРСТИ КОНАКА, СА НЕКАДА ВЕЛИКОМ ОЏАКЛИЈОМ ОКО КОЈЕ ЈЕ ГРУПИСАН ВЕЋИ БРОЈ СОБА И ПРОСТОРИЈА. СОБА НА УГЛУ И САДА НОСИ НАЗИВ ГОСТИНСКА ИЛИ ВЕЛИКА. У ОЏАКЛИЈИ СУ ДВА, САДА ЗАЗИДАНА ЛОЖИШТА ПРЕКО КОЈИХ СУ ТУЧАНИМ ПЕЋИМА ЗАГРЕВАЛИ СОБЕ. У ТРИ СОБЕ СЕ УЛАЗИ ДИРЕКТНО ИЗ ОЏАКЛИЈЕ А У ЈЕДНУ СА МАЊЕГ УЛАЗНОГ ТРЕМА СА СТУБОМ НА УГЛУ И МАЊИМ СТЕПЕНИШТЕМ НА СЕВЕРНОЈ СТРАНИ ЗГРАДЕ. ПРЕКО ПОСЕБНОГ МАЊЕГ ХОДНИКА НА ДРУГОМ УГЛУ ЗГРАДЕ ИЗЛАЗИЛО СЕ ИЗ ОЏАКЛИЈЕ, ПО КАЗИВАЊУ ВЛАСНИКА, ДО НУЖНИКА КОЈИ ЈЕ НЕКАДА БИО ПОСТАВЉЕН УЗ ЗГРАДУ. ИЛИЋИ СУ ВЕРОВАТНО БИЛИ БОГАТИ, ЈЕР СУ АНГАЖОВАЛИ МАЈСТОРЕ КОЈИ СУ БИЛИ СУОЧЕНИ СА НЕ БАШ ЈЕДНОСТАВНИМ ЗАХТЕВИМА И ПРОГРАМОМ НАРУЧИОЦА. НА СТРМОМ ТЕРЕНУ ТРЕБАЛО ЈЕ ПОДИЋИ ЗГРАДУ ИСПОД КОЈЕ ЈЕ ПО ЦЕЛОЈ ОСНОВИ БИО ПОСТАВЉЕН ПОДРУМ. ВИСИНА ЈЕ БИЛА ЗНАТНА (3,35 М.) КАО И БОЧНИ ПРИТИСЦИ ТЛА. ТО ЈЕ РЕШЕНО ЗИДОМ ОД ЛОМЊЕНОГ КАМЕНА ДЕБЉИНЕ 0,67 М. И ТРИ ГЛАВНА ПОПРЕЧНА ДРВЕНА НОСАЧА (ПОДВЛАКЕ) СА ПО ТРИ МОЋНА ХРАСТОВА СТУБА СА ЈАСТУЦИМА КОЈИ ДЕЛЕ ПОДРУМСКИ ПРОСТОР НА ЧЕТИРИ ДЕЛА И НОСЕ ЦЕЛОКУПНУ БОНДРУЧНУ КОНСТРУКЦИЈУ ПРИЗЕМЉА СА СВИМ ПРЕГРАДАМА КАО И ДВЕ ТЕШКЕ МЕЂУСПРАТНЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ВЕЛИКИ ЧЕТВОРОВОДНИ КРОВ. УЛАЗ У ПОДРУМ ЈЕ РЕШЕН УОБИЧАЈЕНО, СА НАГЛАШЕНИМ КАМЕНИМ ДОВРАТНИЦИМА КОЈИ СУ ЛУЧНО ЗАСВЕДЕНИ КАМЕНИМ СЕГМЕНТИМА. ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ДА ЈЕ ИСПУНА БОНДРУЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНА КАМЕНИМ МАТЕРИЈАЛОМ. КУЋА ИМА ДВАНАЕСТ ПРОЗОРА СА МЕТАЛНИМ РЕШЕТКАМА ПО СРЕДИНИ КУТИЈЕ, А КРИЛА СУ ДВОКРИЛНА ОТВАРАЊЕМ У “ПОЉЕ” И УНУТРА. ПОД У ВЕЋИНИ ПРОСТОРИЈА ЈЕ ОД КВАДРАТНЕ ОПЕКЕ ПА СЕ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ ДА СУ ДВЕ СОБЕ КАСНИЈЕ ПАТОШЕНЕ. У “ГОСТИНСКОЈ” СОБИ ДЕО ПОДА ЈЕ УЗДИГНУТ 7 ЦЕНТИМЕТАРА ОД ОСНОВНЕ КОТЕ ПОДА. ТО УЗВИШЕЊЕ ЈЕ ИЗВЕДЕНО У ОПЕЦИ. СВИ ЗИДОВИ СУ МАЛТЕРИСАНИ. МАЛТЕР НА ПЛАФОНИМА ЈЕ НАНЕТ ПРЕКО НАЗУБЉЕНЕ ЛЕТВЕ. СВЕ ПОВРШИНЕ СУ ОКРЕЧЕНЕ НА КЛАСИЧАН НАЧИН. РАНИЈЕ ЈЕ ПО КАЗИВАЊУ ВЛАСНИКА НА ЗАПАДНОМ ЗИДУ ОЏАКЛИЈЕ БИО НАСЛИКАН МАРКО КРАЉЕВИЋ, НА ПЛАФОНУ ЧЕТИРИ ГЛАВЕ МРЊАВЧЕВИЋА. ДАНАС ЈЕ ТО ПРЕКРЕЧЕНО. СПОЉНА ОБРАДА ФАСАДЕ ЈЕ ЈЕДНОСТАВНА, ПРЕЛАЗ ИЗМЕЂУ ЗИДА И КРОВА РЕШЕН ЈЕ СИМСОМ СА НЕКОЛИКО СТЕПЕНАСТО ПРЕПУШТЕНИХ ТРАКА, А ИСПОД ЈЕ ВЕНАЦ СА ОРНАМЕНТОМ, КРОВ ЈЕ ПРЕКРИВЕН БИБЕР ЦРЕПОМ. УЛАЗНИ ДЕО СА ДРВЕНИМ СТУБОМ НА УГЛУ ИМА ДВА ЛАЖНА ЛУКА ПО УГЛЕДУ НА АРХИТЕКТУРУ МОРАВСКЕ КУЋЕ. КУЋА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ И ПРИЛИЧНО У ДОБРОМ СТАЊУ ИАКО СЕ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ИЗВОДЕ МИНИРАЊА У МАЈДАНУ КАМЕНА, КОЈА СВАКАКО НЕПОВОЉНО ДЕЛУЈУ НА ОВУ ЗГРАДУ КОЈА ИМА НЕСУМЉИВА СПОМЕНИЧКА СВОЈСТВА И ЗАСЛУЖУЈЕ ДА БУДЕ САЧУВАНА КАО ПОСЕБАН ТИП КУЋЕ ЈЕДНОГ ПРОШЛОГ ВРЕМЕНА.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /