КУЋА ЈОВАНОВИЋА, ПЕПЕЉЕВАЦ

Additional Info

 • Редни број: 180
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КУЋА ЈОВАНОВИЋА, ПЕПЕЉЕВАЦ
 • Општина: ЛАЈКОВАЦ
 • Место: СЕЛО ПЕПЕЉЕВАЦ
 • Адреса: СЕЛО ПЕПЕЉЕВАЦ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БЕОЈ 633-1530/98-10 ОД 22. МАЈА 2001. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 32/2001
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 1390/4 К. О. ПЕПЕЉЕВАЦ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1390/4 К. О. ПЕПЕЉЕВАЦ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: КУЋА ЈОВАНОВИЋА НАЛАЗИ СЕ У СЕЛУ ПЕПЕЉЕВЦУ, НЕДАЛЕКО ОД МАНАСТИРА БОГОВАЂА, ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ. ОВА КУЋА ЈЕ МАЛА ПО ВЕЛИЧИНИ (4,50 Х 6,50 М.), АЛИ ПОСЕДУЈЕ ВРЕДНЕ ГРАДИТЕЉСКЕ ОДЛИКЕ. ПОДИГНУТА ЈЕ НА ВИСОКОМ КАМЕНОМ ТЕМЕЉУ, ИЗДУЖЕНЕ ПРАВОУГАОНЕ ОСНОВЕ, СА ЈАКИМ И МАСИВНИМ ДРВЕНИМ ГРАДАМА ТАВАЊАЧАМА КАО ТИПИЧНА ДВОДЕЛНА КУЋА СА ЈЕДНОМ СОБОМ И “КУЋОМ” У КОЈОЈ ЈЕ УЗ ПОДЕОНИ ПОПРЕЧНИ ЗИД ПОСТАВЉЕНО ОГЊИШТЕ У СРЕДИШЊЕМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ. ИЗНАД ОГЊИШТА СЕ НАЛАЗИ ДЕО ПОСЕБНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА ПРЕКО ИЗУЗЕТНО ШИРОКОГ ДИМЊАКА У ВРХУ КРОВА, ЧИЈИ ЗАВРШНИ ДЕО ЈЕ ОШТЕЋЕН. У “КУЋУ” СЕ УЛАЗИ КРОЗ ДВОЈА НАСПРАМНО ПОСТАВЉЕНА ВРАТА, КОЈА СУ УРАЂЕНА ОД ШИРОКИХ, ТЕСАНИХ ТАЛПИ. ДОЊИ ДЕО КОНСТРУКЦИЈЕ “КУЋЕ” ЧИНЕ МАСИВНЕ ШИРОКЕ ТАЛПЕ ПОРЕЂАНЕ У ТРИ РЕДА КОЈЕ СУ УЋЕРТЕНЕ НА УГЛОВИМА СА ЗНАТНИМ АЛИ НЕЈЕДНАКО ПРЕПУШТЕНИМ ДЕЛОМ ТАЛПИ, ШТО ЗГРАДИ СА ИСПУШТЕНИМ ДОЛАПОМ НА ИСТОЧНОЈ СТРАНИ, ДАЈЕ ПОСЕБНЕ АРХИТЕКТОНСКЕ И МОГЛО БИ СЕ РЕЋИ ЧАК И СКУЛПТУРАЛНЕ ОДЛИКЕ. ГОРЊИ ДЕО КОНСТРУКЦИЈЕ ЈЕ ЗАТВОРЕН ВЕРТИКАЛНО ПОСТАВЉЕНИМ ШАШОВЦИМА ИЗМЕЂУ ХОРИЗОНТАЛНО ПОСТАВЉЕНИХ ТАЛПИ И УДВОЈЕНИХ ТАВАЊАЧА. ЗБОГ ОВАКВОГ КОНСТРУКТИВНОГ РЕШЕЊА ИЗНАД УКРШТАЊА ТАЛПИ, НА УГЛОВИМА СУ ПОСТАВЉЕНИ СКРАЋЕНИ ДРВЕНИ СТУБОВИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ ВЕНЧАНИЦА. ДРУГА ПОЛОВИНА ЗГРАДЕ ЈЕ У БОНДРУЧКОЈ КОНСТРУКЦИЈИ СА ШЕПЕРОМ. НА СВЕ ТРИ СТРАНЕ СОБЕ НАЛАЗИ СЕ ПО ЈЕДАН МАЛИ ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР ЧИЈА СЕ КРИЛА ОТВАРАЈУ СПОЉА И УНУТРА. СВИ ПОДОВИ СУ ЗЕМЉАНИ. ТАВАНСКА КОНСТРУКЦИЈА ЈЕ ОД ГРЕДА ТАВАЊАЧА. НАД СОБОМ СУ ПОСТАВЉЕНЕ МАЛТЕРИСАНЕ И ОКРЕЧЕНЕ КОЛЕНИКЕ А У ДЕЛУ “КУЋЕ” СУ ПОСТАВЉЕНИ ШАШОВЦИ. КРОВ ЈЕ ЧЕТВОРОВОДАН, БЛАЖЕГ НАГИБА, ЈАКО ШИРОКИХ СТРЕХА, ПЕЧУРКАСТОГ ИЗГЛЕДА ПОКРИВЕН ЋЕРАМИДОМ. КУЋА ЈЕ ГОТОВО У ЦЕЛОСТИ САЧУВАЛА СВЕ ПРВОБИТНЕ ОДЛИКЕ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /