КУЋА РАДОЈИЧИЋА, ЧУЧУГЕ

Additional Info

 • Редни број: 178
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КУЋА РАДОЈИЧИЋА, ЧУЧУГЕ
 • Општина: УБ
 • Место: СЕЛО ЧУЧУГЕ
 • Адреса: СЕЛО ЧУЧУГЕ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633=1778/99 ОД 22. МАЈА 2001. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 32/2001
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 286 К.О ЧУЧУГЕ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 286 К.О ЧУЧУГЕ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: У СЕЛУ ЧУЧУГЕ, ОПШТИНА УБ САЧУВАНА ЈЕ СТАРА СЕОСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ РАДОЈИЧИЋ ПРЕТЕКЛА ИЗ 19. ВЕКА. КУЋА РАДОЈИЧИЋА ЈЕ ТРОДЕЛНА ПОЛУБРВНАРА, ПРАВОУГАОНЕ ОСНОВЕ ДИМЕНЗИЈА 9.80 Х 8.18 М. ПОДИГНУТА НА ВИСОКИМ КАМЕНИМ ТЕМЕЉИМА, КОД КОЈЕ ЈЕ ЗБОГ НАГИБА ТЕРЕНА ФОРМИРАН ПРОСТРАН ПОДРУМСКИ ПРОСТОР ИСПОД ПОЛОВИНЕ КУЋЕ. ЗИДОВИ “КУЋЕ”, УРАЂЕНИ СУ ОД МАСИВНИХ УНИЗАНИХ ТАЛПИ ДОК СУ СОБЕ УРАЂЕНЕ У БОНДРУКУ СА ИСПУНОМ ОД ШЕПЕРА. КРОВ ЈЕ ЧЕТВОРОСЛИВАН А ПОКРИВАЧ БИБЕР ЦРЕП. НА КРОВУ ЈЕ ЈЕДАН ДИМЊАК КОЈИ НИЈЕ ДОБРО РЕКОНСТРУИСАН. КУЋА ИМА ЧЕТИРИ ПРОЗОРСКА ОТВОРА КОЈА СЕ ЗАТВАРАЈУ СА ДВОКРИЛНИМ ЈЕДНОДУПЛИМ КРИЛИМА И ДРВЕНИМ КАПЦИМА ИЗМЕЂУ КОЈИХ СЕ НАЛАЗЕ МЕТАЛНЕ РЕШЕТКЕ. НА ТАЛПАМА СУ УРАЂЕНА ДВА ОТВОРА, ДВЕ “ПУШКАРНИЦЕ” КОЈЕ СУ ИЗВЕДЕНЕ И У КАМЕНИМ ЗИДОВИМА ПОДРУМСКОГ ПРОСТОРА. ПОД У “КУЋИ” ЈЕ ОД ЗЕМЉАНОГ НАБОЈА, А У СОБАМА ЈЕ УРАЂЕН ОД ОПЕКЕ. ОГЊИШТЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ УЗ ПРЕГРАДНИ ЗИДИ ИМАЛО ЈЕ ОТВОР, КОЈИ СЕ НЕКАДА НАЗИО У ЗИДНОЈ ПОВРШИНИ, ПРЕКО КОГА СУ СЕ ЗАГРЕВАЛЕ СОБЕ. ПО КАЗИВАЊУ САДАШЊЕ ВЛАСНИЦЕ КУЋА ЈЕ НЕКАДА ИМАЛА САМО ЈЕДНУ СОБУ КОЈА ЈЕ КАСНИЈЕ ПОДЕЉЕНА НА ДВЕ. У “КУЋИ” ЈЕ САЧУВАНА ОРВОРЕНА ВОДНИЦА ГДЕ СУ НЕКАДА СТАЈАЛЕ ВИДРИЦЕ, СТАРИ ОРМАН, ПРЕКЛАД А ИЗНАД ОГЊИШТА “ВОЗА”. СТАРА КУЋА ЈЕ ЈЕДИНИ СТАМБЕНИ ПРОСТОР ОВЕ ОКУЋНИЦЕ КОЈА ЈЕ ДАНАС ОКРУЖЕНА СА НЕКОЛИКО НОВИХ ЕКОНОМСКИХ ЗГРАДА. ИЗНАД КУЋЕ СУ ОСТАЦИ МАЊЕ ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ, КОЈА ЈЕ БИЛА УРАЂЕНА ОД ПОПЛЕТА, ЗА КОЈУ САДАШЊА ВЛАСНИЦА КАЖЕ ДА ЈЕ БИЛА У ФУНКЦИЈИ МЛЕКАРА. ТАКВО ИЗВОЂЕЊЕ МЛЕКАРА ПРЕДСТАВЉА РЕТКОСТ ЗА ОВЕ КРАЈЕВЕ И АКО БИ СЕ НАКНАДНИМ ИСТРАЖИВАЊЕМ ТО ПОТВРДИЛО ОНДА БИ ОН ПОРЕД КУЋЕ БИО ЈОШ ЈЕДНА ИЗУЗЕТНО ВРЕДНА ЗГРАДА КОЈА БИ СЕ ОБАВЕЗНО РЕКОНСТРУИСАЛА. КУЋА РАДОЈИЧИЋА ЈЕ НАЈОЧУВАНИЈА ТРОДЕЛНА ПОЛУБРВНАРА ОВИХ КРАЈЕВА И ПРЕДТСВЉА НАЈЗАСТУПЉЕНИЈЕ ТИПСКО РЕШЕЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ОВОГ ПОДРУЧЈА.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /