КУЋА ВАСИЉЕВИЋА, ВАЉЕВО

Additional Info

 • Редни број: 179
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КУЋА ВАСИЉЕВИЋА, ВАЉЕВО
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: ВАЉЕВО
 • Адреса: УЛ. ВУКА КАРАЏИЋА БР. 19
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-1797/99 ОД 22. МАЈА 2001. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 32/2001
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 6459/2 К. О. ВАЉЕВО
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 6455, 6456, 6457, 6459/1, 6459/2, 6460. 6461, 6465 И 6466 К. О. ВАЉЕВО
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: КУЋА ВАСИЉЕВИЋА У ВАЉЕВУ САГРАЂЕНА ЈЕ 1902. ГОДИНЕ. НА САЧУВАНОЈ ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ - СНИМКУ СТАЊА ИЗ 1926. ГОДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ АДАПТАЦИЈЕ ДВОРИШНОГ ДЕЛА, ПОТПИСАН ЈЕ ''ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР ДУШАН М. МАТИЋ. КУЋА ЈЕ ПРИЗЕМНА СА ПОДРУМОМ И ТАВАНОМ, ОСНОВЕ У ОБЛИКУ ЋИРИЛИЧКОГ СЛОВА Г, КРАЋЕ СТРАНЕ ОКРЕНУТЕ ПРЕМА УЛИЦИ. УЛИЧНОМ, БОГАТО УКРАШЕНОМ ФАСАДОМ ДОМИНИРАЈУ ДВА ПРОЗОРА, НАТКРИЉЕНА БАРОКНОМ ТРОЛИСНОМ АТИКОМ, КОЈУ НОСЕ ПРОФИЛИСАНИ ПИЛАСТРИ. ИСПОД ПРОЗОРА СУ БАЛУСТЕРИ И ПРИФИЛИСАНЕ КОНЗОЛЕ. ЗИДНО ПЛАТНО СИМЕТРИЧНО ДЕЛЕ НА ДВА ДЕЛА ТРИ СТИЛИЗОВАНА, ГЕОМЕТРИЈСКИМ ФИГУРАМА ДЕКОРИСАНА ПИЛАСТРА. НАД КРОВНИМ ВЕНЦЕМ, УКРАШЕНИМ ГЕОМЕТРИЈСКИМ МОТИВИМА, УЗДИЖЕ СЕ АТИКА, НАГЛАШАВАЈУЋИ КОМПОЗИЦИЈУ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ. ДВОРИШНИ ПРОСТОР НЕКАДА ЈЕ БИО УРЕЂЕН КАО ЕНГЛЕСКИ ПАРК СА БАЗЕНОМ У ЦЕНТРУ. ЗБОГ ОСОБЕНОСТИ АРХИТЕКТУРЕ И ИСТОРИЈСКО УМЕТНИЧКИХ СВОЈСТАВА, КУЋА ВАСИЉЕВИЋА У ВАЉЕВУ ЈЕ ОД КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /
back to top