МАНАСТИР ПЕТКОВИЦА

Additional Info

 • Редни број: 189.
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: 07. 07. 2006.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: МАНАСТИР ПЕТКОВИЦА
 • Општина: ШАБАЦ
 • Место: : СЕЛО ПЕТКОВИЦА 15306 ПРЊАВОР
 • Адреса: : СЕЛО ПЕТКОВИЦА 15306 ПРЊАВОР
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-7999/2005 ОД 22. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 115/2005 ОД 27. 12. 2005.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 1977 КО ПЕТКОВИЦА, ПРИВАТНА СВОЈИНА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1973, 1974, 1977, 1983, 1984, 1986, 1988 И 1990 КО ПЕТКОВИЦА, ПРИВАТНА СВОЈИНА И 1987 ДРУШТВЕНА СВОЈИНА
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: МАНАСТИР ЈЕ САГРАЂЕН КРАЈЕМ 19. ВЕКА НА СТАРИЈЕМ КУЛТНОМ МЕСТУ. ИЗВЕДЕН ЈЕ ПОД УТИЦАЈЕМ МОРАВСКЕ СТИЛСКЕ ШКОЛЕ, КАО ИЗДУЖЕНА ГРАЂЕВИНА ТРИКОНХАЛНЕ ОСНОВЕ СА ТРИ ПРОСТРАНЕ АПСИДЕ НА ИСТОКУ, ДВЕ ПЕВНИЧКЕ И ЈЕДНОМ ОЛТАРСКОМ КОЈЕ СУ СПОЉА ПОЛИГОНАЛНЕ А ИЗНУТРА ПОЛУКРУЖНЕ. НА СПОЈУ АПСИДА УЗДИЖЕ СЕ ОСМОСТРАНА КУПОЛА. ИЗНАД ПРИПРАТЕ СА ГАЛЕРИЈОМ, ДОСТА МАЊОМ У ОДНОСУ НА НАОС, ИЗДИЖЕ СЕ ВИСОКИ ЗВОНИК. У ОЛТАРСКОМ ПРОСТОРУ ДЕФИНИСАНИ СУ ЂАКОНИКОН И ПРОСКОМИДИЈА У ОБЛИКУ ИЗДУЖЕНИХ И ЛУЧНО ЗАСВЕДЕНИХ НИША СА ЈУЖНЕ И СЕВЕРНЕ СТРАНЕ. ДРВЕНА ОЛТАРСКА ПРЕГРАДА МАЊИХ ДИМЕНЗИЈА БОГАТО ЈЕ УКРАШЕНА ДУБОРЕЗОМ НА КОМЕ ДОМИНИРАЈУ БИЉНИ МОТИВИ. ИКОНЕ СЕ ПРИПИСИЈУ НИКОЛИ МАРКОВИЋУ, С ИЗУЗЕТКОМ БОЧНИХ ДВЕРИ КОЈЕ СУ ИЗ КАСНИЈЕ ФАЗЕ. ФАСАДНЕ ПОВРШИНЕ ОМАЛТЕРИСАНЕ И ОКРЕЧЕНЕ У БЕЛО ОЖИВЉЕНЕ СУ СОКЛОМ ОД ТЕСАНИХ ГРАНИТНИХ БЛОКОВА КРОВНИМ ХОРИЗОНТАЛНИМ ВЕНЦЕМ КОЈИ ТЕЧЕ ДУЖ ЦЕЛЕ ГРАЂЕВИНЕ И ПЛИТКИМ ПИЛАСТРИМА МЕЂУСОБНО ПОВЕЗАНИМ АРКАДАМА. НА СВИМ ЗИДНИМ ПЛАТНИМА, ОСИМ ЗАПАДНОГ, ПОСТАВЉЕНИ СУ ИЗДУЖЕНИ ПРОЗОРСКИ ОТВОРИ У ОБЛИКУ ЛУЧНО ЗАСВЕДЕНИХ МОНОФОРА. НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ, ПОРЕД ТОГА ШТО ЈЕ ГЛАВНИ ПОРТАЛ НАГЛАШЕН ПОСЕБНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ СА ЗАБАТОМ, ИСТИЧЕ СЕ ЗАВРШНИ ТИМПАНОН ОИВИЧЕН СА СВИХ СТРАНА ПРОФИЛИСАНИМ ВЕНЦЕМ. ДВОСПРАТНИ ЗВОНИК КОЈИ НАДВИСУЈЕ ЗАПАДНУ ФАСАДУ УКРАШЕН ЈЕ ПИЛАСТРИМА НА ИВИЦАМА И ХОРОЗОНТАЛНИМ ВЕНЦИМА У ВРХУ. У ДОЊОЈ ЕТАЖИ СУ ПОСТАВЉЕНЕ ЧЕТИРИ МОНОФОРЕ, А У ГОРЊОЈ ЧЕТИРИ МАЊА И УДВОЈЕНА ПРОЗОРА. СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ПРЕДСТАВЉА ВРЕДНО УМЕТНИЧНО ОСТВАРЕЊЕ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 16. ВЕКА. УЈЕДНО ТО ЈЕ И КУЛТНО МЕСТО ПОЗНАТО ПО КОНТИНУИТЕТУ СВОГ ПОСТОЈАЊА И ПО МОШТИМА СВ. ПЕТКЕ КОЈЕ СЕ У ЊЕМУ ЧУВАЈУ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /