ЂИДИНА КАФАНА, МУРГАШ

Additional Info

 • Редни број: 174
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЂИДИНА КАФАНА, МУРГАШ
 • Општина: УБ
 • Место: МУРГАШ
 • Адреса: МУРГАШ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-1764/99, ОД 22. МАЈА 2001.ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 32/2001 Ј 32/2001
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 88/1, 88/3 и 88/30 К.О. МУРГАШ 1
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 88/1, 88/3 и 8830 К. О. МУРГАШ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: У СЕЛУ МУРГАШУ, С ЛЕВЕ СТРАНЕ ПУТА ВАЉЕВО – УБ, НАЛАЗИ СЕ СТАРА МЕХАНА ПОДИГНУТА У 19. В., ВЕРОВАТНО ПО ТИПСКОМ РЕШЕЊУ МЕХАНА, КАКВЕ СУ СЕ МОРАЛЕ ГРАДИТИ У ТО ВРЕМЕ ПО СРБИЈИ. ОНА ЈЕ ДАНАС ПОЗНАТА КАО “ЂИДИНА КАФАНА”, АЛИ ПО КАЗИВАЊУ МЕШТАНА ДО 1988 – 1989. ГОД. ЗВАЛА СЕ “КЛАДНИЦА” ПО ИСТОИМЕНОМ ОБЛИЖЊЕМ ПОТОКУ. ЗГРАДА ЈЕ ПРАВОУГАОНЕ ОСНОВЕ, ДИМЕНЗИЈА 13,25 Х 18,90 М. ПОДИГНУТА НА МАЛИМ КАМЕНИМ ТЕМЕЉИМА, ОД ЧВРСТОГ МАТЕРИЈАЛА, ИСПРЕД ЧИЈЕГ УЛАЗА СЕ НАЛАЗИ ПРОСТРАНИ ТРЕМ СА ШЕСТ ЛУЧНИХ ОТВОРА, КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗГРАДЕ. СТУБОВИ ТРЕМА СУ НЕКАДА БИЛИ ДРВЕНИ, ПОСТАВЉЕНИ НА ЗИДАНИМ СТОПАМА. ЧЕТВОРОВОДНИ КРОВ ПОКРИВЕН БИБЕР ЦРЕПОМ СЕ ЗАВРШАВА ЗИДАНИМ ВЕНЦЕМ, ИСПОД КОГА СЕ НАЛАЗИ СИМС, А НА УГЛОВИМА ЗГРАДЕ СУ ПИЛАСТРИ. ИСТРАЖИВАЊЕМ О ПОЧЕЦИМА ПОДИЗАЊА ПРВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРАЂЕВИНА У НАШИМ СЕЛИМА, ДОШЛО СЕ ДО ЧИЊЕНИЦЕ ДА СУ ПРВИ ОБЈЕКТИ ЈАВНОГ КАРАКТЕРА БИЛЕ МЕХАНЕ , МЕАНЕ, КРЧМЕ ИЛИ КАФАНЕ. ОНЕ СУ ОСИМ ФУНКЦИЈЕ СВРАТИШТА ЗА ПУТНИКЕ ИМАЛЕ ЈОШ ЈЕДНУ ВАЖНУ ФУНКЦИЈУ ЦЕНТРА У КОМЕ СЕ САКУПЉАЛО СЕОСКО СТАНОВНИШТВО ДА РЕШАВА НАСТАЛЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОБЛЕМЕ ИЛИ ДА СЕ ОБАВЕСТЕ О ВАЖНИМ ДОГАЂАЈИМА. ТО СУ УВЕК БИЛА ПРИВЛАЧНА МЕСТА ГДЕ СУ СЕ ДУГО САКУПЉАЛИ ИСКЉУЧИВО МУШКАРЦИ У СЛОБОДНО ВРЕМЕ, ПОГОТОВУ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ. КОЛИКО ЈЕ ГРАЂЕЊЕ МЕХАНА ОБЕЛЕЖИЛО ЈЕДАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 19 .В. СВЕДОЧЕ НАМ И УРЕДБА О МЕХАНАМА ИЗ 1861. ДОДАТАК УРЕДБИ ИЗ 1864 ГОД. ТИПСКИ ПЛАНОВИ ИЗ 1878 Г. И 1879. КОЈИ ОДРЕЂУЈУ УСЛОВЕ ГДЕ И КАКО СЕ ИСТИ МОГУ ПОДИЗАТИ. ПИСАНИ ИЗВОРИ КАЗУЈУ О ПОСТОЈАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈ СЕОСКИХ И ДРУМСКИХ МЊХАНА У 19. В. И У ОВИМ КРАЈЕВИМА СРБИЈЕ КОЈЕ НИСУ САЧУВАНЕ ПА ЈЕ СПОМЕНИЧКА ВРЕДНОСТ ОВЕ НЕСУМЉИВО ВЕЛИКА И НЕОПХОДНО ЈУ ЈЕ САЧУВАТИ У АУТЕНТИЧНОМ СТАЊУ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /