ЗГРАДА У ВАЉЕВУ, СОКАЧЕ ГН. ОДБОРА – МУСЕЛИМОВ КОНАК

Additional Info

 • Редни број: 151.
 • Број у регистру: 151.
 • Датум уписа у регистар: 20. 05. 2010.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЗГРАДА У ВАЉЕВУ, СОКАЧЕ ГН. ОДБОРА – МУСЕЛИМОВ КОНАК
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: ВАЉЕВО
 • Адреса: ЧИКА ЉУБИНА ББ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: РЕШЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ И НАУЧНО ПРОУЧАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ Н.Р. СРБИЈЕ, БР. 1844/49. ОД 26. 02. 1949. ГОД.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ:
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: BROJ: 7441, 7443/2. K. O. VALjEVO
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: БРОЈ: 7441, 7443/2 И 7442 К.О. ВАЉЕВО
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Мешовита
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ОВО ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈСТАРИЈИХ ЗГРАДА У ВАЉЕВУ, СА ПОДРУМОМ. ВИСОКИМ ПРИЗЕМЉЕМ И ОТВОРЕНИМ ДОКСАТОМ. У ЊЕНОМ ПОДРУМУ БЕХУ ПРЕД ПОГУБЉЕЊЕ ЗАТВОРЕНИ КНЕЗОВИ АЛЕКСА НЕНАДОВИЋ И ИЛИЈА КРАЈЕМ ЈАНУАРА 1804. ГОДИНЕ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /

Image Gallery