ЗГРАДА СТАРОГ ОКРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА

Registar

 • Редни број: 163.
 • Број у регистру: 163.
 • Датум уписа у регистар: 05. 08. 1998.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЗГРАДА СТАРОГ ОКРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА
 • Општина: БОГАТИЋ
 • Место: БОГАТИЋ
 • Адреса: МАРШАЛА ТИТА БРОЈ 2
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: РЕШЕЊЕ СО БОГАТИЋ БРОЈ ИИ- Р. 247/91 ОД 07..08. 1991. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: /
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 10442/5
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 10442/5
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ЗГРАДА СТАРОГ ОКРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА У БОГАТИЋУ (ДАНАС СО БОГАТИЋ) ЈЕ УГАОНИ И СПРАТНИ ОБЈЕКАТ ПОСТАВЉЕН НА РЕГУЛАЦИОНИМ ЛИНИЈАМА УЛИЦА М. ТИТА И М. ВИТОМИРОВИЋА КОЈИ СВОЈИМ ПОЛОЖАЈЕМ ДОМИНИРА У ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ. ГРАЂЕНА ЈЕ У ДУХУ ГРАДСКЕ АРХИТЕКТУРЕ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА. ВРЕМЕ ГРАДЊЕ И ИМЕ АРХИТЕКТЕ НИСУ ПОЗНАТИ, АЛИ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА ЈЕ ПОДИГНУТА У ВРЕМЕНСКОМ ИНТЕРВАЛУ ОД 1927. ДО 1934. ГОДИНЕ. ОСНОВА ОБЈЕКТА ЈЕ У ОБЛИКУ СЛОВА "П" СА ПОЛУКРУЖНИМ ЦЕНТРАЛНИМ ДЕЛОМ И ОСМОУГАОНОМ КУЛОМ ИЗНАД. ЛЕВО И ДЕСНО ОД ЊЕГА СУ АНЕКСИ КОЈИ ИМАЈУ СВОЈЕ УЛИЧНЕ И ДВОРИШНЕ УЛАЗЕ. УЛИЧНЕ ФАСАДЕ СУ РАЗГРАНАТЕ ВЕЋИМ БРОЈЕМ ПРАВОУГАОНИХ И ЛУЧНИХ ПРОЗОРСКИХ ОТВОРА (ЛУЧНИ ПРОЗОРСКИ ОТВОРИ СУ ВЕЋИХ ДИМЕНЗИЈА И ОНИ СУ КОНЦЕНТРИСАНИ ИЗНАД СПОРЕДНИХ ПОРТАЛА). ИЗНАД ЗАПАДНОГ СПОРЕДНОГ УЛАЗА ПОСТАВЉЕН ЈЕ ЛУЧНИ ТИМПАНОН СА ФАСАДНОМ МАЛТЕРСКОМ ДЕКОРАЦИЈОМ БИЉНОГ ПОРЕКЛА. ОБЈЕКАТ ЈЕ ЗИДАН ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА, ОПЕКЕ И КАМЕНА, МАЛТЕРИСАН И ОКРЕЧЕН У ТОНОВЕ ОКЕРА. КРОВОВИ СУ ВИШЕСЛИВНИ ПОКРИВЕНИ МАШИНСКИМ ЦРЕПОМ. ЗГРАДА ЈЕ САЧУВАЛА СВОЈУ АУТЕНТИЧНОСТ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /