РАНОВИЗАНТИЈСКО УТВЂЕЊЕ КОЊУША НА ЦЕРУ

Registar

 • Редни број: 11.
 • Број у регистру: 11.
 • Датум уписа у регистар: 16. 06. 2010.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: РАНОВИЗАНТИЈСКО УТВЂЕЊЕ КОЊУША НА ЦЕРУ
 • Општина: ШАБАЦ
 • Место: СЕЛО МИЛОШЕВАЦ
 • Адреса: СЕЛО МИЛОШЕВАЦ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: РЕШЕЊЕ ЗАВОДА ЗАШТИТУ СПОМ. КУЛТ. ГРАДА БЕОГРАДА БР. 561/3 ОД 20 05. 1975.
 • Број и датум службеног гласила: /
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: БРОЈ 962 И 963 КО ДВОРИШТЕ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: БРОЈ 946, 947/1, 947/2, 947/3, 948, 960, 964, 965/1 И 965/2 КО ДВОРИШТЕ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ „КОЊУША“ У АТАРУ СЕЛА МИЛОШЕВАЦ, СО ШАБАЦ, ДАТИРА У ЕПОХУ РАНЕ ВИЗАНТИЈЕ, ОДНОСНО У 5 - 6 ВЕК, НА ОСНОВУ РЕЗУЛАТАТА АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА. УТВЂЕЊЕ ЈЕ НЕСУМЊИВО ИЗГРАЂЕНО У ВРЕМЕ КАДА ПОЧИЊЕ, ПОСЛЕ ВАРВАРСКИХ УПАДА ТОКОМ 4. И 5. ВЕКА, ПОНОВНО УТВЂИВАЊЕ СЕВЕРНЕ ГРАНИЦЕ ИСТОЧНОГ РИМСКОГ ЦАРСТВА ВИЗАНТИЈЕ. ПОЧЕТКОМ 6. ВЕКА ВОДЕ СЕ БОРБЕ ИЗМЕЂУ ВИЗАНТИЈЕ, ТЕОДОРОВЕ ГОТСКЕ ДРЖАВЕИ КАСНИЈЕ ГЕПИДА ЗА ТЕРИТОРИЈЕ ИЗМЕЂУ СИНГИДУНУМА И СИРМИЈУМА. КАО РЕЗУЛТАТ ТИХ БОРБИ БИЛО ЈЕ ПОНОВНО УЧВРШЂИВАЊЕ ВИЗАНТИЈСКЕ ВЛАСТИ НА ОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ. ОБНОВА СТАРИХ РИМСКИХ УТВРЂЕЊА ЗАПОЧИЊЕ ВЕЋ ЗА ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ ЦАРЕВА АНАСТАСИЈА И ЈУСТИНА И. НАРОЧИТО ЈЕ ИНТЕНЗИВНА ИГРАДЊА НОВИХ УТВРЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ СЕВЕРНИХ ГРАНИЧНИХ ТЕРИТОРИЈА ЗА ВЛАДЕ ЦАРА ЈУСТИНИЈАНА (527-568 Г.). ПРЕМА ПРОКОПИЈЕВИМ ПОДАЦИМА ЈУСТИНИЈАН ЈЕ НА ДУНАВСКОМ ЛИМЕСУ ИЗГРАДИО ОКО 60 УТВРЂЕЊА. У СВЕТЛУ ТИХ ЗБИВАЊА ТРЕБА ПОСМАТРАТИ И НАСТАНАК УТВРЂЕЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ КОЊУША НА ЦЕРУ. УТВРЂЕЊЕ СЕ НАЛАЗИ НА ИЗВАНРЕДНОМ СТРАТЕГИЈСКО ГЕОГРАФСКОМ ПОЛОЖАЈУ НА САВЕРНИМ УЗВИШЕЊИМА ПЛАНИНЕ ЦЕР НА МЕСТУ ОДАКЛЕ СЕ ВЕОМА ЛАКО МОЖЕ КОНТРОЛИСАТИ САВСКА ДОЛИНА И СРЕМ. ОВАКО ИЗАБРАН ПОЛОЖАЈ УТВРЂЕЊА СЕ У ПОТПУНОСТИ УКЛАПА У КОНЦЕПЦИЈУ ОБНОВЉЕНОГ ВИЗАНТИЈСКОГ ЛИМЕСА. УТВРЂЕЊЕ ЈЕ ИМАЛО ПОРЕД КОНТРОЛЕ ОВЕ НЕМИРНЕ ТЕРИТОРИЈЕ, ЗА ЦИЉ И СПРЕЧАВАЊЕ ВАРВАРСКИХ ПРОДОРА НА ЈУГ ПРЕМА ВИЗАНТИЈСКИМ ТЕРИТОРИЈАМА У ЦЕНТРУ БАЛКАНА. ОБЛИК УТВРЂЕЊА ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ПОДРЕЂЕН КОНФИГУРАЦИЈИ ТЕРЕНА КОРИСТЕЋИ СВЕ ЊЕГОВЕ ПРЕДНОСТИ. СА РОВОМ И ТРИ КУЛЕ ИСТУРЕНЕ ПРЕМА НАЈПРИСТУПАЧНИЈЕМ ДЕЛУ, ОВО УТВРЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉА ВЕОМА ЗНАЧАЈАН ПРИМЕР ФОРТИФИКАЦИОНЕ АРХИТЕКТУРЕ ТОГА ВРЕМЕНА. ПОСЕБАН ЗНАЧАЈ УТВРЂЕЊА ЈЕ ШТО ЈЕ ТО ЈЕДИНО ПОЗНАТО РАНОВИЗАНТИЈСКО УТВРЂЕЊЕ НА ДЕЛУ ЛИМЕСА ЗАПАДНО ОД БЕОГРАДА. УНИШТЕНО ЈЕ ВЕРОВАТНО У ДОБА АВАРСКО-СЛОВЕНСКИХ ПРОДОРА КРАЈЕМ 6 ИЛИ ПОЧЕТКОМ 7. В. И ВИШЕ НИЈЕ ОБНАВЉАНО.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /