РИБНИЧКА ЦРКВА И СТАРА ШКОЛА У ПАШТРИЋУ

Additional Info

 • Редни број: 173
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: РИБНИЧКА ЦРКВА И СТАРА ШКОЛА У ПАШТРИЋУ
 • Општина: МИОНИЦА
 • Место: СЕЛО ПАШТРИЋ
 • Адреса: СЕЛО ПАШТРИЋ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-4723/99 ОД 25. 01. 2000.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 5/2000.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 1039, 1042 И 1062 К. О. ПАШТРИЋ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1059, 1187, 1036, 1062, 1266, 1277 И 1293 К.О. ПАШТРИЋ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Мешовита
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Споменик културе састоји се од цркве посвећене Св. Апостолима Петру и Павлу и старе школе. Најстарији помен рибничког манастира, претвореног 1832. године у мирску цркву, потиче из 1657. За време Кочине крајине црква је спаљена, да би током 19. века била у више наврата обнављана. Од којих је за последњу обнову 1823. године заслужан кнез Јовица Милутиновић. Данашња црква саграђена је 1909. године, према пројекту архитекте Светозара Ивачковића. Основе је уписаног грчког крста, са пространом олтарском апсидом, споља тространом, а изнутра полукружном и наглашеним просторима за ђаконикон и проскомидију. На западној страни је несразмерно мала припрата са две нише, од којих је у једној смештено степениште кружне основе које води на галерију. У оригиналној верзији црква је имала куполу. Главни портал је наглашен тремом са два стуба спојена луком. Црква је изведена од опеке и омалтерисана. Декорација фасада постигнута је наизменичним хоризонталним тракама, црвене и жуте боје. Прва зграда основне школе у Рибници подигнута је 1839. године. Због несолидне градње осамдесетих година 19. века замењена је здањем које је доспело до наших дана, које је врло пространо јер га је користило неколико околних села. Када је Паштрић добио нову школску зграду, стара је претворена у ученички интернат. Споменик културе, поред несумљивих уметничких вредности, поседује и атрибуте сведочанства значајног за проучавање историјских прилика у ваљевском крају, од средине 19. до почетка следећег века.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /

Image Gallery