ШАЛИТРЕНА ПЕЋИНА

Registar

 • Редни број: 10.
 • Број у регистру: 10.
 • Датум уписа у регистар: 18. 06. 2006.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ШАЛИТРЕНА ПЕЋИНА
 • Општина: МИОНИЦА
 • Место: СЕЛО БРЕЖЂЕ
 • Адреса: СЕЛО БРЕЖЂЕ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633/2348/2007-1 ОД 07. 06. 2007. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ: 52/2007 ОД 08. 06. 2007. године
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 468 КО БРЕЖЂЕ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 463, 468, 469, 470, 471 И 472 КО БРЕЖЂЕ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ НАЛАЗИ СЕ У КАЊОНУ РЕКЕ РИБНИЦЕ, У СЛОЖЕНОЈ ПЕЋИНИ ЧИЈИ УЛАЗ ЈЕ ОРЈЕНТИСАН ПРЕМА СЕВЕРОЗАПАДУ И ИЗДИГНУТ ОКО 20 М. ОД ДАНАШЊЕГ ТОКА РЕКЕ РИБНИЦЕ. АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ САДРЖИ НАЈСТАРИЈЕ ОСТАТКЕ ПОВРЕМЕНОГ СТАНИШТА ПРАИСТОРИЈСКИХ ЛОВАЦА КОЈИ СУ ОВДЕ ЖИВЕЛИ УСРЕДЊЕМ ПАЛЕОЛИТУ, ПРЕ 80 000 – 40 000 ГОДИНА СТАРЕ ЕРЕ. АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ САДРЖИ И ОСТАТКЕ ИЗ МЛАЂИХ ПРАИСТОРИЈСКИХ ЕПОХА, КАО И ИЗ РИМСКОГ ПЕРИОДА. ОТКРИВЕНИ ПОКРЕТНИ МАТЕРИЈАЛ ЈЕ ЈЕДИНСТВЕН И РЕДАК ПАЛЕОЛИТСКИ НАЛАЗ НА ЦЕНТРАЛНОБАЛКАНСКОМ ПРОСТОРУ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /