Школа Коцељева

Additional Info

 • Редни број: 198.
 • Број у регистру: 198.
 • Датум уписа у регистар: 17. 05. 2010.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: Школа Коцељева
 • Општина: КОЦЕЉЕВА
 • Место: КОЦЕЉЕВА
 • Адреса: УЛИЦА НЕМАЊИНА БРОЈ 70
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-8867/2007, ОД 27. 12. 2007. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ: 126, ОД 28. 12. 2007.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: БРОЈ 1105 К.О. КОЦЕЉЕВА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: БРОЈ: 1105 И 1111 К.О. КОЦЕЉЕВА
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: СПОМЕНИК КУЛТУРЕ НАЛАЗИ СЕ НА РЕГУЛАЦИОНОЈ ЛИНИЈИ УЛИЦЕ, А СА ЗГРАДОМ МАЛЕ ШКОЛЕ И ЦРКВОМ СВРСТАВА СЕ У НАЈСТАРИЈЕ САЧУВАНЕ ГРАЂЕВИНЕ ВАРОШИЦЕ, ЧИНЕЋИ УРБАНИСТИЧКИ ОСМИШЉЕН ЦЕНТАР КОЦЕЉЕВЕ. ЗБОГ ПОВЕЋАЊА БРОЈА СТАНОВНИШТВА У КОЦЕЉЕВИ УКАЗАЛА СЕ ПОТРЕБА ЗА ВЕЋИМ ШКОЛСКИМ ПРОСТОРОМ ТАКО ДА ЈЕ УЗ МАЛУ ШКОЛУ ИЗ 1871. ГОДИНЕ САЗИДАНА 1901. ГОДИНЕ НОВА ШКОЛСКА ЗГРАДА. ТОКОМ ПРВЕ ДВЕ ГОДИНЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ БИЛЕ СУ ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА РАЊЕНИКЕ, А ЗА ВРЕМЕ АУСТРОУГАРСКЕ ОКУПАЦИЈЕ ИМАЛЕ СУ ВОЈНУ НАМЕНУ, ДОК ИМ ЈЕ ПО ОСЛОБОЂЕЊУ ВРАЋЕНА ПРЕДРАТНА НАМЕНА. ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ОД НЕМАЧКОГ БОМБАРДОВАЊА БИЛЕ СУ ОШТЕЋЕНЕ, КАО И ЦРКВА У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ. ОСНОВНУ ФУНКЦИЈУ ЗДАЊЕ ЈЕ ЗАДРЖАЛО ДО 1951. ГОДИНЕ, КАДА ЈЕ ПОДИГНУТА САВРЕМЕНА ШКОЛА, А ПОСЛЕ НИЗА ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОД 2003. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ СЕ НАЛАЗИ БИБЛИОТЕКА –ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ-. ЗГРАДА ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ ИМА ОСНОВУ ИЗДУЖЕНОГ ПРАВОУГАОНИКА ДИМЕНЗИЈА 25Х 9,5 М. ДУГАЧКИ ХОДНИК ВОДИ У ТРИ ВЕЛИКЕ УЧИОНИЦЕ И МАЊУ УЧИТЕСКУ КАНЦЕЛАРИЈУ. У НОВИЈЕ ВРЕМЕ У ЈЕДНОЈ ОД УЧИОНИЦА СМЕШТЕН ЈЕ САНИТАРНИ ЧВОР СА ЧАЈНОМ КУХИЊОМ. УЛИЧНА ФАСАДА РЕШЕНА ЈЕ АСИМЕТРИЧНО, ТАКО ДА СУ СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ ГЛАВНОГ УЛАЗА ПОСТАВЉЕНА ДВА ПРОЗОРСКА ОТВОРА, А СА ДРУГЕ ПЕТ. СВИ ПРОЗОРСКИ ОТВОРИ СУ УОКВИРЕНИ ПЛИТКОМ МАЛТЕРСКОМ ПЛАСТИКОМ, У ВРХУ ЈЕ ХОРИЗОНТАЛНИ КРОВНИ ВЕНАЦ, А ПЛИТКИ ПИЛАСТРИ СУ ПОСТАВЉЕНИ ТАКО ДА ГРУПИШУ ПРОЗОРСКЕ ОТВОРЕ И ОИВИЧАВАЈУ ГЛАВНУ УЛИЧНУ ФАСАДУ. СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ОСИМ АРХИТЕКТОНСКИХ ВРЕДНОСТИ ИМА И ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ, КАКО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ И ПЕДАГОШКЕ, ТАКО И КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОЦЕЉЕВИ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /