Вила Туцовића у Ваљеву

Registar

 • Редни број: 156.
 • Број у регистру: 156.
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: Вила Туцовића у Ваљеву
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: ВАЉЕВО
 • Адреса: Улица Поп Лукина број 15
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-2231/97-011
 • Број и датум службеног гласила: “Службени гласник Р Србије” број 17/97 од 26. 06. 1997.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 6218 К . О. Ваљево
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 6218 ,6219/1, 6224 К. О. Ваљево.
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ПРВА ВИЛА ПОДИГНУТА У ВАЉЕВУ ЈЕ ВИЛА ТУЦОВИЋА, У ПОП ЛУКИНОЈ БРОЈ 15. ЗДАЊЕ ЈЕ ПРОЈЕКТОВАО ИНЖЕЊЕР ПАВЛЕ АЛЕКСИЋ 1927. Г. КАДА ЈЕ И САЗИДАНА. ПРВИ ВЛАСНИК БИЛА ЈЕ КЋИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА ЕЛА, КОЈА БЕШЕ УДАТА ЗА АПОТЕКАРА МИХАИЛА МАРКОВИЋА. ЊИХОВА КЋИ ЂЕЂА УДАЛА СЕ ЗА АПОТЕКАРА СВЕТОЗАРА ТУЦОВИЋА. ТУЦОВИЋИ СУ САДАШЊИ ВЛАСНИЦИ ОВЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ГРАЂАНСКЕ КУЋЕ У ВАЉЕВУ. ВИЛА ЈЕ ОБЈЕКАТ ГРАЂЕН ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПРИЗЕМЉЕМ, СПРАТОМ И ПОТКРОВЉЕМ. ВИСОКИ СОКЛ ЈЕ ОД ФИНО ТЕСАНИХ И СЛОЖЕНИХ КАМЕНИХ БЛОКОВА. ФАСАДЕ СУ МАЛТЕРИСАНЕ И ОКРЕЧЕНЕ У БЕЛО, БОГАТЕ УКРАСИМА И ОТВОРИМА. МЕЂУ ЊИМА СЕ ПОСЕБНО ИСТИЧЕ УЛИЧНА. ПРИЗЕМЉЕ ОДЛИКУЈЕ ПОЛИГОНАЛНО ИЗВУЧЕН У ПОЉЕ ЦЕНТРАЛНИ ДЕО СА ЗАНИМЉИВО РЕШЕНИМ ПРОЗОРСКИМ ОТВОРИМА ИЗНАД КОЈЕГ ЈЕ ТЕРАСА ОИВИЧЕНА ВИСОКОМ ОГРАДОМ. СПРАТНИ ДЕО ЈЕ АСИМЕТРИЧАН СА ВЕЛИКОМ ОТКРИВЕНОМ ТЕРАСОМ – СА ЈУЖНЕ СТРАНЕ, И ПУНИМ МАСАМА СА СЕВЕРНЕ СТРАНЕ. НА ВРХУ ГРАЂЕВИНЕ ПОТЕНЦИРАН ЈЕ ЦЕНТРАЛНИ ДЕО СА ДВЕ ЖАРДИЊЕРЕ И СТИЛИЗОВАНОМ ШКОЉКОМ. ПОРЕД ОВИХ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ФАСАДУ ЈОШ УКРАШАВАЈУ НЕКОЛИКО ГЛАВА МАСКИ, УРАЂЕНИХ ШТУКО ТЕХНИКОМ (ЧЕСТО ПРИМЕЊИВАНО У СЕЦЕСИОНИСТИЧКОЈ АРХИТЕКТУРИ). ДЕО УЛИЦЕ ПОП ЛУКИНЕ СА НИЗОМ ОД НЕКОЛИКО СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ВИЛОМ ТУЦОВИЂА ЈЕ ЦЕЛИНА КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗА ЈЕДНУ ФАЗУ РАЗВОЈА СТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ГРАДА ВАЉЕВА КОЈА ПОРЕД ИСТОРИЈСКЕ ПОСЕДУЈЕ И АМБИЈЕНТАЛНУ ВРЕДНОСТ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /