ЗГРАДА ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈЕ

Registar

 • Редни број: 187.
 • Број у регистру: 187.
 • Датум уписа у регистар: 12. 07. 2006.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЗГРАДА ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈЕ
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: ВАЉЕВО
 • Адреса: ВОЈВОДЕ МИШИЋА БРОЈ 55
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-8116/2005 ОД 22. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 115/2005 Од 27. 12. 2005. године
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 6334 КО ВАЉЕВО
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 6334 КО ВАЉЕВО ДРЖАВНА СВОЈИНА, 6320, 6321/1 И 6335 КО ВАЉЕВО ПРИВАТНА СВОЈИНА И 6319 КО ВАЉЕВО МЕШОВИТА СВОЈИНА
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: СПОМЕНИК КУЛТУРЕ, ОДНОСНО ЗГРАДА ЈЕ ОСНОВЕ У ОБЛИКУ ЋИРИЛИЧНОГ СЛОВА Ш И ПОСТАВЉЕНА ЈЕ НА РЕГУЛАЦИОНОЈ ЛИНИЈИ УЛИЦЕ СА ВЕЛИКИМ ПАРКОМ У ПОЗАДИНИ И СА СЕВЕРНЕ СТРАНЕ. САСТОЈИ СЕ ИЗ ПРИЗЕМЉА И СПРАТНОГ ДЕЛА, СА ИДЕНТИЧНИМ РАСПОРЕДОМ ЗИДНИХ ПОВРШИНА И ОТВОРА. УЛИЧНА ЈЕДИНО ДЕКОРИСАНА ФАСАДА ИЗВЕДЕНА ЈЕ У ДУХУ АКАДЕМИЗМА СА НЕОРЕНЕСАНСНИМ ЕЛЕМЕНТИМА У СТРОГОЈ И СИМЕТРИЧНОЈ КОМПОЗИЦИЈИ. НА ЊОЈ ДОМИНИРАЈУ ТРИ РИЗАЛИТА СРЕДИШЊИ И ДВА БОЧНА. НА ЦЕНТРАЛНОМ РИЗАЛИТУ, НАГЛАШЕНОМ ТИМПАНОНОМ И АТИКОМ, ПОСТАВЉЕН ЈЕ УЛАЗ. БОЧНИ РИЗАЛИТИ ИСТАКНУТИ СУ СА ПО ДВА ПРОЗОРСКА ОТВОРА (ПО ЈЕДАН У ПРИЗЕМЉУ И НА СПРАТУ) УОКВИРЕНА БОГАТОМ МАЛТЕРСКОМ ПЛАСТИКОМ И АТИКОМ У ВРХУ. ЗГРАДА ЈЕ ПОДИГНУТА ПОЧЕТКОМ ХХ ВЕКА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ. ОНА ЈЕ ЗАДРЖАЛА ИСТУ НАМЕНУ ДО ДАНАС.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /