ЗГРАДА У КАРАЂОРЂЕВОЈ БРОЈ 37

Registar

 • Редни број: 199.
 • Број у регистру: 199.
 • Датум уписа у регистар: 15. 06. 2010.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЗГРАДА У КАРАЂОРЂЕВОЈ БРОЈ 37
 • Општина: ШАБАЦ
 • Место: ШАБАЦ
 • Адреса: УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 37
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: РЕШЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ И НАУЧНО ПРОУЧАВАЊЕ СПОМ. КУЛТ. НРС. Бр. 204/50, марта 1950.
 • Број и датум службеног гласила: /
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: БРОЈ 732 КО ШАБАЦ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: /
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ПОДИГНУТА ПОЛОВИНОМ 19. ВЕКА КАО ВЛАСНИШТВО ПОРОДИЦЕ КУРТОВИЋ. КУЋА У ШАПЦУ У УЛ. КАРАЂОРЂЕВОЈ БР. 37 НОСИ ОДЛИКЕ ГРАЂАНСКЕ АРХИТЕКТУРЕ ТОГА ВРЕМЕНА; КАКО СУ СЕ ОВАКВЕ ГРАЂЕВИНЕ САЧУВАЛЕ ДО НАШИХ ДАНА У ОГРАНИЧЕНОМ БРОЈУ – ТО ЈЕ РЕШЕНО КАО У ДИСПОЗИТИВУ.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /