Кућа Катића са галеријом Миће Поповић

Registar

 • Редни број: 158
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: Кућа Катића са галеријом Миће Поповић
 • Општина: Лозница
 • Место: Лозница
 • Адреса: Улица Јована Цвијића број 15
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: Одлука Владе Р. Србије 05 број 633-2231/97-005
 • Број и датум службеног гласила: “Службени гласник” Р. Србије број 27/97 од 26. 06. 1997. године
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 3694 К. О. Лозница
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 3693, 3694, и 3696 и део улице Јована Цвијића наспрам истих парцела
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Мешовита
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Једна од најрепрезентативнијих грађевина у урбаном језгру старе Лознице налази се у улици Јована Цвијића број 15, бивша улица Краља Александра Обреновића. Подигнута је 1878. Године као породична зграда Марјана А. Катића, ондашњег занатлије и трговца. Приземље је намењено за радионице и трговину, од којих је на левој страни била абаџијска радња и продавница а десно терзијска радња и продавница мешовите робе.Овде су углавном радили чланови породице. Спратни део је намењен за становање и репрезентативно је организован и опремљен са холом за пријеме. До после Првог светског рата зграда беше најрепрезентативнија у граду, па су Катићи уступили кућу локалним властима за потребе државних посета. Тако је 1901. Године Краљ Александар Обреновић коначио и боравио два дана у овој кући док је био у Лозници. Исто је урадио и Краљ Петар Карађорђевић током свог боравка у Лозници 1904. Године. Овде је становао и Светозар Прибићевић током свог политичког рада у овом крају. Кућа је након Другог светског рата променила власника: приземље су задржали даљи рођаци Катића, а спрат је прешао у друштвену својину. Тренутно приземљем располаже више власника , а спратни део је уступљен за галерију Миће Поповића. Зграда је грађена у духу грађанске архитектуре краја прошлог столећа са неокласицистичким елементима. Делује веома складно и репрезентативно. Зидана је од тврдог материјала, опеке и камена, са малтерисаним и двојно креченим фасадама. Кров је двосливан стрмог нагиба са бибер црепом као прекривачем. Кућа се састоји од приземља и спрата. Главни улаз у партерни део налази се у средини, симетрично лево и десно су постављена три ужа отвора (по један портал и два излога). Сви ови отвори су наглашени пиластрима и лучним архиволтима. Спрат је декоративно обрађен. У средини је балкон са витком бифором на фасади, а лево и десно су постављена по три двокрилна прозора. Све површине изнад и око прозора су рељефно украшене геометријским и флоралним елементима. Изнад централне бифоре уздиже се троугаона атика, а изнад прозора је постављен рељефни венац са низом конзола.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /