СПОМЕНИК НА БРАНКОВИНСКОМ ВИСУ

Additional Info

 • Редни број: 9.
 • Број у регистру: 9.
 • Датум уписа у регистар: 11. 07. 2006.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: СПОМЕНИК НА БРАНКОВИНСКОМ ВИСУ
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: СЕЛО БРАНКОВИНА
 • Адреса: СЕЛО БРАНКОВИНА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-8115/2005 ОД 22. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 115/2005 Од 27. 12. 2005.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 461/5 КО БРАНКОВИНА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 461/2, 461/3, 463/2 КО Бранковина
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: ЗНАМЕНИТО МЕСТО СЕ САСТОЈИ ОД СПОМЕНИКА КОЈИ ЈЕ ПИРАМИДАЛНОГ ОБЛИКА ВИСИНЕ 4,55 М, ПОСТАВЉЕН НА КВАДРАТНОМ КАМЕНОМ ПОСТОЉУ ДИМЕНЗИЈА 3,40 Х 3,40 ЦМ. СА ЈУЖНЕ СТРАНЕ ОБЕЛЕЖЈА, ПРИ ВРХУ, ПОСТАВЉЕН ЈЕ ГРБ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А НЕШТО НИЖЕ ЦРНА МЕРМЕРНА ПЛОЧА СА ПОСВЕТОМ: “СА ОВОГ МЕСТА 28. ФЕБРУАРА 1804. ГОДИНЕ НАРОД ВАЉЕВСКОГ КРАЈА ПРЕДВОЂЕН ПРОТОМ МАТЕЈОМ И ЈАКОВОМ НЕНАДОВИЋЕМ ПОШАО ЈЕ У БОРБУ ПРОТИВ ТУРСКИХ ЗАВОЈЕВАЧА И УГЊЕТАЧА СРПСКОГ НАРОДА. О ПРОСЛАВИ 150-ГОДИШЊИЦЕ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА ЗАХВАЛНО ПОТОМСТВО ПОДИЖЕ ОВАЈ СПОМЕНИК СВИМ ПАЛИМ БОРЦИМА ВАЉЕВСКОГ КРАЈА ЗА НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОЂЕЊЕ НАШЕГ НАРОДА, А НА ЧИЈИМ ЋЕ СЕ ПРИМЕРИМА ХЕРОЈСТВА И ЉУБАВИ ПРЕМА СЛОБОДИ И ОТАЏБИНИ УЧИТИ И ВАСПИТАВАТИ МЛАЂА ПОКОЉЕЊА”
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /

Image Gallery