СПОМЕН КУЋА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА

Additional Info

 • Редни број: 07.
 • Број у регистру: 07.
 • Датум уписа у регистар: 11. 02. 2003.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: СПОМЕН КУЋА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА
 • Општина: ЛОЗНИЦА
 • Место: СЕЛО ТРШИЋ
 • Адреса: СЕЛО ТРШИЋ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-15052/2002 ОД 31. 10. 2002. ГОД.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 73/2002 ОД 05. 11. 2002. ГОД.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 813 КО ТРШИЋ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 516/1, 523/1, 523/2, 523/3, 523/7, 523/8, 528/1, 528/4,528/5, 529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 531/1, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 532/1, 533, 535/3, 545/34, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 547/1, 547/2, 547/3, 548/2, 548/3, 548/5, 548/9, 550, 798/1, 799, 800/1, 800/2, 800/3, 801/1,801/2, 801/3, 801/4, 801/5, 801/6, 801/7, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2, 804, 805, 808, 809/1, 809/2, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 811/2, 812/1, 812/2, 814/1, 814/3, 814/4, 814/6, 814/7, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 818/1, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 949/2, 949/3, 950/4, 950/5, 950/6, 951/1, 951/2, 953, 954, 956. 957, 958/1 И 958/2, КО ТРШИЋ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ И КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР: 523/4, 523/5, 523/6, 525/1, 525/2, 525/3, 526, 527, 528/2, 528/3, 545/9, 545/12, 545/14, 545/16, 545/27, 545/32, 546/2, 547/5, 547/6, 549/1, 549/2, 549/3, 800/4, 813, 815/3, 815/4, 948, 949/1, 950/3, 952, 1052/1, 1053 И 1054, КО ТРШИЋ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ.
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Мешовита
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: НА МЕСТУ ВУКОВЕ РОДНЕ КУЋЕ ЗУЗИМАЊЕМ УДРУЖЕЊА ПОДРИНАЦА И ШАБАЧКЕ НАРОДНЕ КЊИ ЖНИЦЕ, ПОДИГНУТА ЈЕ 1933. ГОД. СПОМЕН КУЋА ВУКА КАРАЏИЋА. САГРАЂЕНА ЈЕ ПО УГЛЕДУ НА СТАРИЈЕ КУЋЕ ЈАДРА КАО ДВОДЕЛНА ПОЛУБРВНАРА, ДЕЛОМ НАД ПОДРУМОМ, СТРМОГ КРОВА ПОКРИВЕНОГ ШИНДРОМ, ТИПА КУЋЕ НА ЋЕЛИЦИ. КУЋА ЈЕ ОПРЕМЉЕНА ИЗВОРНИМ ПРЕДМЕТИМА ТРАДИЦИОНАЛНОГ СЕОСКОГ ПОКУЋСТВА ПРОШЛОГ ВЕКА. УЗ КУЋУ ЈЕ ФОРМИРАНО ДВОРИШТЕ С КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ОБЈЕКТИМА СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА 19. ВЕКА КОЈИ ОДСЛИКАВАЈУ ЖИВОТ СЕЛА У ВРЕМЕ ВУКОВОГ ЖИВОТА. ОБНОВЉЕНА КАО ДУГ ГЕНЕРАЦИЈА ПРЕМА РЕФОРМАТОРУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЗАСЛУЖНОЈ ЛИЧНОСТИ ЗА ОТКРИВАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА И ЊЕГОВЕ КУЛТУРЕ СВЕТУ, СПОМЕН КУЋА У ТРШИЋУ ЧУВА СЕЋАЊЕ НА ЗНАЧАЈ ДЕЛА И ЛИЧНОСТИ ВУКА КАРАЏИЋА ПО КОЈЕМ ЈЕ И МЕСТО ЊЕГОВОГ РОЂЕЊА ПОСТАЛО ЗНАМЕНИТО.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /