ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ У НОВАЦИМА

Additional Info

 • Редни број: 165
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ У НОВАЦИМА
 • Општина: УБ
 • Место: СЕЛО НОВАЦИ
 • Адреса: СЕЛО НОВАЦИ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ БРОЈ: 05-633-3721/97 ОД 17.10. 1997.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 51/97
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 2290 К.О. НОВАЦИ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 2291, 2292, 2293, 2294, И 2295 К.О. НОВАЦИ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Црква у Новацима смештена је на благој заравни иза листопадне шуме у центру села. Грађевина је велика ( 25 х 16,30 м.). То је једнобродна грађевина са наосом, олтарском и северном и јужном певницом. Источни, олтарски део је доста развијен, певнице излазе из ширине равни наоса, а припрата је нешто ужа у односу на средишњи део грађевине. Све апсиде су полукружне и споља и унутра. Изнад припрате се уздиже високи звоник. Наос је простран скоро правоугаоне основе, подељен је на три травеја. Свод је полуобличаст и ојачан луковима који се ослањају на пиластре. Олтарски простор је велики са посебним нишама за ђаконикон и проскомидију, са две велике нише за одлагање црквених сасуда и централном нишом, тзв. "горњим местом". Припрата је нешто ужа од наоса; подељена је на две мање просторије: јужну, у којој је смештена крстионица и северну у којој су спиралне степенице које воде на галерију и звоник који се налази изнад припрате. Галерија је мала и засведена полуобличастим сводом. На галеријском зиду према наосу су три већа лучна отвора која гледају на централни део грађевине. Црква је поплочана каменим правоугаоним плочама постављеним у дијагоналу. Под наоса је нижи у односу на олтар и припрату. Црква је споља једноставно обрађена, Све фасаде су третиране на исти начин. Западна фасада и звоник се не издвајају од осталих делова грађевине. Врло једноставне фасадне површине су "разбијене" једино плитким пиластрима, венцем слепих аркада који тече испод кровног венца дуж свих страна храма и великим монофорама - три са северне и јужне стране наоса и по једна на апсидама. На припрати су три мање розете без украса. На западној фасади, поред централног портала су и две плитке издужене нише (исте нише постављене су и на олтарској апсиди). Поред западног грађевина има и два споредна улаза који се налазе на бочним странама наоса. Сви портали су истог облика и величине. Храм је малтерисан и окречен у бело са "прсканом" фасадом. Иначе црква је у релативно добром стању. Звоник је доста висок складних пропорција тако да се лепо уклапа у композицију целе грађевине. Његове стране су на исти начин обрађене као и остале зидне површине. Звоник се завршава барокном капом новијег датума, јер је стара недавно страдала од олује. На врху торња са западне стране у лиму изведена је година 1857. - година градње храма, а са северне стране 1973 - година када је звоник обновљен. Цела грађевина је покривена кровом на две воде са лимом као прекривачем. Унутрашњи простор храма живописан је техником ал сеццо. Зидне слике су настале 1933. год. и дело су Матеја Ф. Гејтангера. Храм има иконостасну преграду са иконама које нису из времена градње већ из 1924. год. Преграда је урађена од масивног дрвета са дуборезним мотивима биљног порекла, са тордираним стубовима између икона. Иконе су дело школованог сликара. Његово сликарство се одликује строгим и прецизним цртежом са добрим познавањем анатомије и пропорција. Боја је помало хладна и скромна у избору. Све иконе су рађене уљаним бојама на платну које је каширано на дрвени носилац, све су у добром стању. Код иконостасне преграде на неколико места уочено је деловање жишка и црвоточине.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /