ЦРКВА АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У ШАПЦУ

Registar

 • Редни број: 164
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У ШАПЦУ
 • Општина: ШАБАЦ
 • Место: ШАБАЦ
 • Адреса: МАСАРИКОВА БР. 1
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-3721/97 ОД 17. 10. 1997.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 51/97
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 745 К. О. ШАБАЦ
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 742, 741, 708, 739/2, 746/1, 747, 704/1, 707/1, 707/2 И 709 К. О ШАБАЦ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Мешовита
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Године 1735. у попису Митрополије београдске први пут се помиње једна црква у Шапцу. Била је посвећена св. Јовану и налазила се у српском делу Баира. Непун век касније Јоаким Вујић затиче цркву св. Петра и Павла која је смештена у вароши "обаче у другом сокаку ... која је от дрва и плетера начињена... Ова церква веома трошна и скоро порушена. Зато високородни Г. Јефрем вознамерио на пролеће другу нову, от камена церкву зидати". Зидање новог храма почело је 1827. год. Изгледа да је главни мајстор био зидар Коста Димовић из Охрида. Грађевина је завршена 1831. год. што потврђује и натпис на плочи смештеној на јужном зиду. До 1847. год. црква је била запуштена; те године је обновљена, а све до 1858. храм нема звоник. Те године је звоник и освећен и постављено седам звона из крагујевачке тополивнице. Десетак година касније гром је оштетио звоник који је убрзо обновљен. Црква је највише страдала за време Првог светског рата, звоник је срушен до пола, кров сасвим пропао, а сводови у великој мери нарушени. У току 1914. год. војници Двојне монархије у храму држе таоце које су стрељали у црквеној порти. У току рата у храму су држали коње, опљачкали сасуде и изболи први ред икона на иконостасу. Стрељани таоци сахрањени су у заједничкој гробници у порти. Хумка од 157 жртава је место где 1934. год. подигнут споменик. По ослобођењу црква неко време није у функцији, а 1922. је попраљена и освећена. Тада су врх звоника, крст и јабука добили нове облике. Црква св. Петра и Павла подигнута је у духу класицизма. Има једнобродну основу са полуобличастим сводом над којим је двосливни кров. На истоку је полукружна апсида, са јужне и северне стеане су, такође полукружне певничке апсиде које су споља једва наглашене. На западној страни је припрата правоугаоне основе, која је нешто шира од самог брода. Пар мањих стубова носе галерију која се налази изнад припрате. Са њене северне стране налази се простор са степеништем које води на галерију и торањ. Унутрашњи зидови наоса рашчлањени су пиластрима који су међусобно повезани луковима. У простору испод лукова смештени су прозорски отвори. На унутрашњем зиду олтарске апсиде налазе се две плитке нише. Црква је споља доста једноставно обрађена, осим западне фасаде.Једину декорацију на фасадама чине плитки пиластри и лукови. Њихов спољашњи распоред одговара унутрашњем. Испод кровног венца, дуж свих фасада, тече низ плитких аркадица са седластим луковима. Са северне и јужне стране налази се по пет прозорских отвора и један на олтару. Поред прозорских отвора на бочним зидовима су и два портала, постављени један наспрам другог. Западна фасада је нешто богатије украшена. Ту је главни портал са пиластрима који га са бочних страна уоквирују, изнад је забат. Изнад пиластра су двовратници премошћени архиволтом. Изнад припрате је звоник квадратне основе (ширина једне његове стране одговара дужини припрате. ). Звоник је троспратни са по четири прозорска отвора на сваком спрату. Гледано од подножја према врху, декорација торња је све богатија. На трећем спрату прозор је омеђен пиластрима, а пар који се налази ближе отвору завршава се архиволтом испод које је смештен сат. Спољашњи пар звоника надвишен је забатом. Осмострану капу звоника носи ниско, такође осмострано постоље. На врху капе смештена је лантерна на којој су јабука и крст. Сликану декорацију храма чине иконостас и зидно сликарство Зидне слике рађене су тридесетих година овог века, радио их је Андрија Биценко. Иконе је сликао Павле Симић између 1853 и 1855. год. Иконостас је остао неизме- њен, изузев икона у соклу, престоне иконе св. Јована и иконе Христовог обрезања које су страдале у Првом св. рату.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /