КОНАК БРЕНЕ МИХАЈЛОВИЋ

Registar

 • Редни број: 183
 • Број у регистру: /
 • Датум уписа у регистар: /
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: КОНАК БРЕНЕ МИХАЈЛОВИЋ
 • Општина: ЛАЈКОВАЦЉ
 • Место: СЕЛО МАЛИ БОРАК
 • Адреса: СЕЛО МАЛИ БОРАК
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 Број 633-15055/2002 од 31. 10. 2002. год.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 73/2002 ОД 05. 11. 2002. ГОД.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 862 КО МАЛИ БОРАК
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 862 КО МАЛИ БОРАК
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ЈЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНА СПРАТНА ЗГРАДА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, ГРАЂЕНА ОПЕКОМ ПРЕ 1887. ГОДИНЕ. У ЊОЈ ЈЕ УГЛЕДНИ И ИМУЋНИ ДОМАЋИН ПРИМАО И ОКУПЉАО ГОСТЕ ОКО ТРПЕЗЕ ПРИЛИКОМ СЛАВЕ И ОСТАЛИХ ПРИГОДА, АЛИ И ПРИЈАТЕЉЕ И ПУТНИКЕ НАМЕРНИКЕ НА КОНАК. ПРАВОУГАОНЕ ЈЕ ОСНОВЕ И ОСНО СИМЕТРИЧАН И У ПРИЗЕМЉУ И НА СПРАТУ. У ПРИЗЕМНОМ ДЕЛУ СУ ДВЕ ОДВОЈЕНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ, ОСТАВА СА СТЕПЕНИШТЕМ И ТРПЕЗАРИЈА, А НА СПРАТУ ЈЕ СТАМБЕНИ ПРОСТОР КОЈИ ЧИНЕ ЧЕТИРИ СОБЕ. МЕЂУСПРАТНА И ТАВАНСКА КОНСТРУКЦИЈА СУ ДРВЕНЕ. ПОД У ПРИЗЕМЉУ ЈЕ ПРВОБИТНО БИО ОД ОПЕКЕ, ДАНАС ЈЕ БЕТОНСКИ, А НА СПРАТУ ДАШЧАНИ. ПРОЗОРИ СУ ДВОКРИЛНИ, ДВОСТРУКИ, ЗАВРШЕНИ СЕГМЕНТНИМ ЛУКОМ. ИЗМЕЂУ КРИЛА, СКОРО НА СВИМ ПРОЗОРИМА, УГРАЂЕНЕ СУ МЕТАЛНЕ РЕШЕТКЕ. ВРАТА СУ ВЕОМА КВАЛИТЕТНЕ И ЛЕПЕ СТОЛАРСКЕ ИЗРАДЕ. ФАСАДА УРАЂЕНА ОД КРЕЧНОГ МАЛТЕРА, ПОДЕЉЕНА ЈЕ НА ПОЉА ВЕНЦИМА И ПИЛАСТРИМА. КРОВ ЈЕ ЧЕТВОРОВОДАН, НЕВЕЛИКОГ НАГИБА, БЕЗ СТРЕХЕ СА ЛЕЖЕЋИМ ОЛУЦИМА И БИБЕР ЦРЕПОМ КАО ПРЕКРИВАЧЕМ. КАО СПРАТНА ЗГРАДА КОЈА ФОРМОМ И ГРАДЊОМ ПОДСЕЋА НА ГРАДСКУ КУЋУ, А ПРОСТОРНОМ ШЕМОМ ПРЕДСТАВЉА РАЗВИЈЕНУ СЕОСКУ КУЋУ, КОНАК БРЕНЕ МИХАЈЛОВИЋ УКАЗУЈЕ НА ПРАВАЦ РАЗВОЈА СТАМБЕНЕ СЕОСКЕ АРХИТЕКТУРЕ КА ГРАДСКИМ УЗОРИМА ИЗРАЖЕН У ТАМНАВИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /