Зграда старе железничке станице, Ваљево

Зграда старе железничке станице, Ваљево

Статус: Споменик културе
Локација: Железнича бр. 1, Ваљево
Назив локалитета: ЗГРАДА СТАРЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ, Ваљево
Место:  Ваљево
Општина: Ваљево
Време настанка: 1908. година
Намена: : Првобитна намена била је железничка станица.

Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Весна Павићевић

Предмет пројекта је санација, конзервација  и текуће одржавања Зграде старе железничке станице у Ваљеву. Радови су изведени у две фазе у складу са приливом финасијских средстава Министарстава за културу и информисање. Очекују се средства за трећу фазу радова.

У првој фази радова који су реализовани  у току 2019 године извршена је замена постојеће оштећене столарије  и конзерваторски радови на кровној конструкцији за заменом постојећег оштећеног црепа новим. Изведене су све кровне лимене опшивке као и хоризонтални  и вертикални олуци. Столарија на објекту је постављена нова а у сваком детаљу истоветна аутентичној.

У другој фази радова који су реализовани  у току 2020 године извршена је конзервација и санација фасаде главне зграде старе железничке станице у Ваљеву.  Малтерисње обијених површина  изведено је у одговарајућем кречном систему. Делови венаца и других профила који су задржани пажљиво су очишћени од прашине и наслага боје финим ликорезачким алатом, извршена је надоградњу делова који недостају и фино су обрађени сви  спојеви са новим површинама малтера. Нови профили и вучени венци изводени су помоћу направљених шаблона  са профилима који су узети са најочуванијх делова и детаља фасаде.

Све површине су због уједначавања глетоване танкослојним малтером  и ошмирглане  тако да све површине буду равне и глатке са правилним прломима и превојима. Цела фасада је бојена два пута бојом у  аутентичном тону.

Значај пројекта је очување културног добра од уништења остваривањем услова за стављање културног добра  у фунцију.