ЦРКВА РОЂЕЊА СВ. ЈОВАНА, Јовања

jovanja

ЦРКВА РОЂЕЊА СВ. ЈОВАНА, Јовања

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: десна страна реке Јабланице, неколико километара од Ваљева


ЦРКВА РОЂЕЊА СВ. ЈОВАНА, Јовања

Назив локалитета: ЦРКВА РОЂЕЊА СВ. ЈОВАНА, Јовања
Место: десна страна реке Јабланице, неколико километара од Ваљева
Општина: Ваљево
Време настанка: : друга половина 16. века
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: Ирена Ковач, дипл. инг. арх. и Драган Стаменић, историчар уметности.
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије

foto

Завод је 2001. године уговорио радове са предузећем “Кеј” из Ваљева да изведе радове на препокривању крова на припрати цркве, када је уместо дотрајале шиндре постављен нов бибер цреп. Том приликом је изведен и дренажни канал и сабирни канал за прихват кишнице са крова. Исте године изведена је конзервација фрагмената живописа у куполи цркве (Миодраг Марковић сликар- конзерватор Завода).