ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА, Маркова црква

markova_crkva

ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА, Маркова црква

Статус: споменик културе
Локација: село Маркова црква, општина Лајковац


ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА, Маркова црква

Назив локалитета: ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА, Маркова црква
Место: село Маркова црква
Општина: Лајковац
Време настанка: прва половина 15. века
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Весна Алексић
Планирани радови: Рушење постојећих помоћних објеката, изградња нових као и партерно уређење порте.

foto foto foto

Почетак конзерваторских радова: август 2006. године

Пројекат урадило и радове извело предузеће “Колубара пројект”

Оштећења настала дејством земљотреса из 1998. г. санирана су јануара месеца 2006.г. уградњом челичних затега од арматурног гвожђа у зидну масу и у нивоу дрвених затега испод попречних лукова који носе тамбур, по пројекту санације који је урадио З. Цекић, дипл. инг. грађ. из Београда. Саниране су и секундарне пукотине на зидовима, који су потом обојени.