Црква у Липолисту

Црква у Липолисту

ОБЈЕКАТ: ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦРКВЕ УСПЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЛИПОЛИСТУ

ИНВЕСТИТОР: МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МЕСТО: Липолист, кат.пар.бр.:1462 КО Липолист.

ИЗВОЂАЧ: „Никовић компани“ д.о.о. Београд „Орнамент-инвестинжењеринг“ доо Београд и „Грамар“ доо Београд број Уговора 516/8 од 13.12.2017. број, Анекс I Уговора 516/10-17 од 16.04.2018. године,  Анекс II Уговора 516/13-17 од 24.07.2018. године, Анекс III Уговора 516/16-17 од 03.09.2018. године.

РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА, ПРОЈЕКТАНТ И НАДЗОРНИ ОРГАН: Милка Крстивојевић дипл.инж.арх. конзерватор, саветник лиц.бр.400665204, Решење о одређивању надзорног органа бр.518 од 14.11.2017.

Заштита цркве од дејства капиларне влаге у зидовима је изведена обијањем комплет дотрајалог и влажног малтера као и све малтерске пластике која је била оштећена: хоризонтални венци, розете, украси око прозора за које је претходно узет шаблон због поновног малтерисања. Заштита зидова који су доста оштећени дугогодишњим дејством капиларне влаге се изводила новим, готовим, репаратурним, исушивим и водоодбојним малтерима који су  намењени за заштиту, изједначавање и реновирање сакралних објеката на бази хидрауличног креча у три нивоа: темељни малтер, завршни-фини малтер и фасадна боја. Заштита темељне зоне од промене напона у терену је изведена постављањем тротоара који је изводен постављањем плоча од радаљског гранита у свеж армирани бетон преко набијеног тампона од шљунка. Израда олучних вертикала од бакарног лима које су раније биле од пвц материјала. Радови су се изводили у периоду од 22.12.2017. до 22.09.2018.