ЦРКВА У МИОНИЦИ

mionica

ЦРКВА У МИОНИЦИ

Статус: споменик културе (1962.г)
Локација: Мионица


ЦРКВА У МИОНИЦИ

Назив локалитета: ЦРКВА У МИОНИЦИ
Место: Мионица
Општина: Мионица
Време настанка: 1856.година
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: Санација је изведена по решењима дипл. инг. грађ. Душана Прола и Миломира Станишића („Рад завод за пројектовање“). Надзор- дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: Инвенститор Дирекција за обнову и развој колубарског округа погођеног земљотресом уступила је радове Г.П.“Рад“ из Београда

foto

Црква је оштећена 1998. године, када је овај крај погођен јаким земљотресом. У зидове звоника је уграђен систем вертикалних и хоризонталних армирано- бетонских серклажа. Постављене су нове затеге у попречна ребра сводова наоса, а по ободу спољних зидова ушлицан и уграђен армирано- бетонски прстен. Обијен је сав малтер у ентеријеру и на спољним зидовима, а црква је поново премалтерисана и премазана фасадном бојом. Радови су започети 1999.г.и завршени 2000.г.