Црква у Пецкој

Црква у Пецкој

ПРОЈЕКАТ: ОБНОВА, САНАЦИЈИ И КОНЗЕРВАЦИЈА ЦРКВЕ СПОМЕН-КОСТУРНИЦЕ  У СЕЛУ  ПЕЦКА, ОПШТИНА ОСЕЧИНА

ФИНАНСИЈЕР: МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,  БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 07.06.2017. – 07. 11. 2017. год.

РУКОВОДИЛАЦ  ПРОЈЕКТА: дипл. инг. арх. МИЛКА КРСТИВОЈЕВИЋ саветник

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

Обијен је сав дотрајали и влажни малтер са унутрашњих и фасадних зидова. Након потребног периода сушења влажних зидова спроведена је заштита цркве од дејства капиларне влаге тако што је спроведен систем против продора влаге и атмосферилија у темељну зону и камено сокло: прва хоризонтална и све прве вертикалне фуге су изведене готовим  малтером 635 Рофикс а све остале спојнице у каменом соклу изведене су малтером 993 Рофикс за санирање и фуговање зидова од камена у две руке: утискивањем ручно у дубину каменог сокла докле је било могуће а након овог слоја нанаошен је финални слој фуге у равни са лицем камених блокова техником заглађивања. Заштита зидова који су били оштећени дугогодишњим дејством капиларне влаге се изводила новим, готовим, репаратурним, исушивим и водоодбојним малтерима који су  намењени за заштиту, изједначавање и реновирање сакралних објеката на бази хидрауличног креча у три нивоа: темељни малтер, завршни-фини малтер у две руке и постављање фасадне боје у две руке. Заштита унутрашњих зидова у зони „сокла“ је спроведена наношењем малтера у три ниво санирни шприц, НХЛ на бази природног хидрауличног креча за соклу и завршни малтер. У ентеријеру је сав молерај који се љуспао – комплет демонтиран, осим осликаних зидних површина, зидови су изглeтовани и изведени су молерско фарбарски радови. Сокло у цркви је бојено паропропусном силикатном бојом Рофикс ПЕ 225 Рено 1К да би се формула за исушивање влаге из засићених зидова спровела до краја. Постављена је фасада од паропропусне силикатне боје Рофикс ПЕ 225 Рено 1К.  Дрвене степенице за галерију су поправљене. Под галерије је такође ишмирглан и бојен је садолином у тону дрвета а степенице и  дрвена ограда галерије бојени су у тамно браон боју. Изведено је бетонирање степеника а на целој површини трема и свим степеницима постављена је терацо, ливена облога. Изведено је постављање тротоара од  ломљеног, радаљског камена у свежем бетону.