ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Петница

ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Петница

Статус: споменик културе (1997.г)
Локација: Петница, општина Ваљево


ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Петница

Назив локалитета: ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Петница
Место: Петница
Општина: Ваљево
Време настанка: сазидања 1866. године на месту где је већ постојала стара богомоља
Намена:
сакрални објекат

Малтерисање зидова са којих је претходно обијен малтер, санација звоника и израда нове кровне конструкције по идејном решењу арх. Т. Дражића изведени су 1996.г., а улазна капија 2001.г. (Ирена Андрић- Ковач, дипл.инг.арх.) под надзором Завода.