Храм Покрова Пресвете Борогорице, Ваљево

Храм Покрова Пресвете Борогорице, Ваљево

Статус: споменик културе
Локација: Угао улица Др Пантића и Војводе Мишића, Ваљево

Назив локалитета: ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Ваљево
Место: Угао улица Др Пантића и Војводе Мишића, Ваљево
Општина: Ваљево
Време настанка: Грађена је у периоду од 1836. год. до 1864. год.
Намена: сакрални објекат
Пројекте израдио: Г.П.“КЕЈ“, предузеће “ДУМА“ и Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“.
Стручни надзор: дипл. инг. арх.Весна Алексић, дипл .инг грађ. Зоран Ћекић, и дипл.инг. ел. Драгољуб Петровић
Радове финансира: Град Ваљево, Министарство вера и други донатори.
Време извођења радова: Радови су изведени у периоду од 2008- 2010. године

Изведени радови: Глобална стабилност објекта повећана је израдом армирано-бетонског серклажа по ободу храма, где су се јавила оштећења и постављањем нових затега на местима недостајућих. Општа стабилност повећана је санацијом локалних елемената конструкције која је подразумевала радове на: презиђивању појединих оштећених делова зидова, санацији свода у бочним апсидама постављањем армирано- бетонске греде- лука, пукотине су затворене малтерима високе носивости, ојачане су везе елемената секундарне дрвене конструкције и ојачани су елементи примарне кровне кнструкције. Након замене оштећених ремената свода, ојачања секундарне дрвене конструкције, подасчана је и термоизолована тавнска конструкција и постављена трска са фолијом. Свод је малтерисан преко трске. Зидови храма након санације и постављању инсталације, расвете, разгласа, видео надзора, провале, малтерисани су продужним малетром. Под храма након демонтаже постојеће подне конструкције изведен је на аутентичној висинској коти са неопходним изолацијама, инсталацијом подног грејања и завршном обрадом од камених плоча у две боје. Извршена је рестаурација и конзервација иконостасне преграде и стасидија. Израђена је нова столарија у свему по угледу на аутентичну оштећену. Оштећена фасадна пластика као и пукотине саниране су по конзерваторско-рестаураторском принципу.